De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zaterdag 15 april 2017

Heavenletter 1732 Wees Verdraagzaam ten Opzichte van Jezelf / Geplaatst 15 april 2017

Wees Verdraagzaam ten Opzichte van Jezelf
Brief uit de Hemel
Geplaatst 15 april 2017


God zei :

Dat wat je zoekt, zul je vinden. Dat wat je vraagt, zal je antwoord op krijgen. Je wordt gehoord. Jij bent belangrijk. Jij doet er toe.

Toen je een kind was, ben je door je ouders grootgebracht. En nu zorg je voor jezelf. Nu ben je je eigen ouder en leer je jezelf. Je leert jezelf wat je maar wilt. Je bent je eigen coach. Je hoeft niet hard te zijn voor jezelf. Je mag in plaats daarvan aardig en lief zijn.....

Als je je eigen geweten bent, wees aardig. Herinner je dat je een kind van God op Aarde bent. Wees verdraagzaam ten opzichte van jezelf.

Op Aarde voel je je gewond. Je draagt een doornenkroon. Je hart is doorboort. Hier sta je, een prachtig kind van God en je bent niet altijd, als het al zo is, behandeld als koninklijk. Nu moet je leren om je eigen dienstknecht te zijn. Je zult je zelf eerbiedigen.


Je treitert jezelf niet langer. Je hoeft jezelf niet meer te prikkelen. Je zult gaan dartelen door het leven. Je zult wat je nodig hebt overal vinden. Zoek je vreugde, je zult het vinden. Je zult zelfs meer dan dat vinden.

Je zal meer in jezelf gaan geloven. Je zal meer in Mij geloven. Je zal niet langer voor Aardse perfectie bij jezelf hoeven te zoeken, noch bij iemand anders. Je zult jouw menselijkheid én jouw Goddelijkheid accepteren. Je zult voorgevoelens van jouw erfenis hebben en je zal er meer naar luisteren dan je ooit deed.

Je gaat nu jezelf begeleiden. Je gaat leraren uit het verleden achter je laten. Je zal nu je eigen gids zijn. Jij weet hoe de bergen over te steken, net als ieder ander. Je bent net zo dicht bij de top als een ander. Je bent net zo dicht bij Mij als een ander.

Allen zijn heel dicht bij Mij, en nu zul je jezelf dat onderwijzen. Je zult die gedachte in je hoofd koesteren. Je zult je herinneren dat Wij het dichtst bij elkaar staan. Er is niets wat zo dicht bij jou kan komen dan Ik. Niets kan zo dichtbij komen. Ons zo dicht bij elkaar zijn is onbesproken, maar het behoeft ook niet gezegd te worden. Het hoeft alleen maar onthouden te worden. Alleen maar onthouden. Herinner jezelf daar vaak aan.

Herinner jezelf dat We als op een tandem gaan, jij en Ik. Herinner je dat we onafscheidelijk zijn. Herinner je dat Wij de Hoogste Eenheid zijn.

Herinner jezelf dat je niets hoeft te doen dan alleen maar bij Mij te zijn. Je hoeft nergens ander heen te gaan en dat Wij onmetelijk zijn. Wij reizen samen door het universum. Wij bereiken grote hoogten en toch hebben we niet bewogen. Heilig zal onze verbinding zijn. Het kán niet anders.

Wat is heiligheid? Jij bent het als alle oppervlakkigheid is vervlogen. Jij weet wat Ik bedoel met oppervlakkigheid. Jij weet dat je je hele leven oppervlakkig bent geweest. Hoe kon je ook bewustzijn hebben gehad van je oppervlakkigheid als je je ook bewust was geweest van de grotere diepten in jezelf? Je gaat diep. Doe jezelf niet tekort.

Je hebt met jezelf een oliebron aangeboord. Je hebt een goudmijn gevonden. Het was alleen gecamoufleerd. Maar al de camouflage van de hele wereld kan niet de waarheid over jou verhullen, de onvervalste waarheid, dat jij Mijn kind bent en dat jij naar mijn evenbeeld geschapen bent. Jouw geest is de Mijne. Mijn geest is de jouwe.

Wat je nu doet op aarde is jezelf openbaren. Je haalt enkele van de omhulsels weg. Wát een goed gevoel geeft dat. Je komt dichter bij je eigen kern en je komt dichter bij Mij. Jouw kern en Ik zijn een en dezelfde. Welkom, Mijn kind.

vertaald door: