De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 3 april 2017

Heavenletter 1386 Heb Vertrouwen /Geplaatst 3 maart 2017

Heavenletter 1386
Heb Vertrouwen
Brief uit de Hemel
Geplaatst 3 maart 2017

God zei :

Ik, jouw Vader in Heaven en op Aarde, heb jou alles gegeven.
Hoe komt het dan toch dat je vertrouwen mist. Vertrouwen zou Ik je willen geven. Heb het nu. Wij spreken in vertrouwen met elkaar. Heb nu de zekerheid die samen gaat met Mijn vertrouwen. Wanneer Ik vertrouwen in jou heb, waarom heb jij dan geen vertrouwen in jezelf? Er zijn twee dingen om het meest op te vertrouwen --- Mijzelf en jouZelf.

Je bent Mijn vertrouwen waard. Ik schiep jou in vertrouwen. Ik heb vertrouwen in jou, vriendelijk, makkelijk, lieflijk vertrouwen in jou. Vertrouwen heeft geen haast nodig, hoeft niet bewezen te worden. Het bestaat gewoon. Ik weet niet hoe geen vertrouwen in jou te hebben. Ik weet wat Ik zie. Jij niet. Dus verwerf Mijn visie en begin te weten Wiens kind jij bent en begrijp wat dat van jou maakt, jij, het Geschenk en Kind van Mijn Hart.


Waarlijk, jij hebt vertrouwen in geld en zo maar niet zozeer in je heilige Zelf, geschapen naar Mijn beeld. Denk je dat "geschapen naar Mijn beeld" gewoon een zinsnede was die toevallig van Mijn tong gleed? Nee, "geschapen naar Mijn beeld" heeft substantie. De woorden reflecteren de waarheid. Naar welk ander beeld had Ik jou kunnen maken? Je was het beeld van Mijn hart, en Ik publiceerde jou door het hele universum heen. Ik maakte van jou een zegen voor het universum, en Ik zegende jou eveneens. Wat denk je dat jou ontbreekt? Waar heb jij bewijs van nodig?

Is niet jouw bestaan bewijs genoeg? Is niet het feit dat je je achter je oor krabt bewijs genoeg dat je iets over het hoofd ziet? Je hoeft de heiligheid waar Ik jou in bewaar niet over het hoofd te zien. Waarom ben je verbaasd wanneer je ontdekt dat je om het leven geeft en wat zich daar in afspeelt. Waarom ben je verbaasd wanneer je ontdekt dat je veel mooier bent dan je gedacht had? Je kent het verschil tussen kleinheid en grootheid. Nu hoef je alleen maar de ontdekking te doen, voor eens en altijd, dat je grootsheid belichaamt.

Werkelijk, waarom o waarom, zou jij denken dat Ik kleinheid zou scheppen? Vraagt het niet geweldige fantasie om te bedenken dat Ik klein zou scheppen wanneer Ik groot kan scheppen? Ik kon jou alleen maar groot scheppen. Wanneer je die gedachte ter harte neemt, zul je beginnen om jezelf te zien naar het ware beeld van jou, en je zult de wereld recht voor je ogen zien beginnen te veranderen.

Kijk naar wat God heeft geschapen. Kijk niet zozeer naar wat de mens, niet gelovend in zichzelf, heeft geschapen. Ik wist Wie en Wat Ik was toe Ik jou schiep. Daarom kende Ik de Grootsheid die jij voorbestemd bent te zijn. Maar jij, die jezelf als een minderwaardig wezen beschouwt, schiep minder dan waartoe je in staat was. Iedere opschudding of meningsverschil in de wereld is minder dan waar jij toe in staat bent. Veel minder omdat je bestemd bent voor grootsheid.

Ergens onderweg, werd jou geleerd dat je slechts zo en zo hoog kon springen. Hoor nu Mijn stem uitroepen naar jou dat er geen grenzen bestaan aan de hoogte die jij kunt bereiken. Hoe hoog wil je gaan? Dat is de enige vraag, en er bestaat slechts één antwoord op, en dat is...hoog. Het is niet de bedoeling dat je naar het oosten of westen gaat. Het gaat er om dat je hoog gaat. Je bent geboren op aarde maar geschapen in Heaven. Waar Ik een beeld van schep, ontstaat. Waarom eis je je erfenis nu niet op? Waarom wacht je? Waar wacht je nog op? Een verandering van omstandigheden?

Waarom zou je, jij bent degene die Ik gezonden heb om de omstandigheden te veranderen, en door je gedachte zul je dat doen. Je werd geboren voor grootsheid. Je kunt er niet onder uit. Ontken het maar niet langer. Heb vertrouwen in de God Die jou schiep. Ik wist wat Ik deed. Weet nu wat Ik schiep toen Ik jou schiep.

vertaald door: ancoterpstra