De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zondag 16 april 2017

Er staan enorme veranderingen voor jullie en voor ............ / By Leslie-Anne Menzies /April 12, 2017

Er staan enorme veranderingen voor jullie en voor de hele mensheid op het punt te gebeuren.
By Leslie-Anne Menzies /April 12, 2017


Geliefden,

Er staan enorme veranderingen voor jullie en voor de hele mensheid op het punt te gebeuren. Jullie hebben enorm gestreefd om alles dat inspirerend is naar buiten te brengen.

De lichamelijke uitputting gaat door terwijl jullie beseffen welke ongelofelijke metamorfose jullie allemaal ervaren.

Wij hebben jullie verlangen en keuze om aanwezig te zijn wanneer deze krachtige verschuiving plaats gingen vinden en welke gingen optreden binnen jullie fysicaliteit en binnen Gaia zelf, heel vaak besproken.

Jullie zijn degenen die het Licht van Creatie binnen brengen en vasthouden, terwijl het zich door jullie heen manifesteert om de Evolutie toe te laten die zich op dit moment ontvouwt.


Nogmaals, dit is geen nieuwe informatie, slechts een herinnering aan alles waarmee jullie akkoord gingen. Jullie zijn werkelijk machtige Wezens en jullie keuze om deze grote taak te ondernemen wordt in de hoogste rijken erkend en gevierd.

Wij zijn getuige van alles wat jullie binnenin en rondom jullie inspireert en we juichen jullie vastberadenheid toe om deze bewustzijnsverschuiving gewaar te worden terwijl deze de Planeet Aarde overspoelt.

Jullie zullen nooit meer door iets of door iemand worden gecontroleerd. Jullie hebben je kracht teruggenomen en jullie hebben nu alles, waarvoor jullie gekozen hebben om te ondernemen, omarmt.

Jullie voelen je nu meer toereikend in je rollen dan in het verleden en jullie kennis en bewustzijn groeit met de dag.

Jullie voelen je “bekrachtigd“ en voelen op grootse wijze de expressie van je “Eigen Wezen“. Geen ego meer – slechts een weten dat gecodeerd is in Liefde“.

Jullie voelen je niet meer klein, jullie beginnen op te merken wat het is wat jullie bereiken en weten dat jullie op het pad van vrijheid zijn. En dat geliefden, windt jullie Cellen op.

Het is “aangeboren“, dit pad waarop jullie je bevinden en nu weten jullie dat dit waar is. Er verandert zoveel in jullie Zijnheid en jullie geloofssystemen stellen zich open voor grotere mogelijkheden wanneer het tot jullie eigen genezing komt. Jullie keren je af van welke “hoofdstroom“ dan ook, of het nu genezing, nieuws of informatie van iedere soort is.

Jullie herinneren je “wie jullie zijn“ – waarom jullie hier kwamen en jullie omarmen zo veel meer van AL DAT IS.

Geliefden, jullie niveau van opwinding en geloof in de toekomst is versterkt en jullie “voelen“ nu de goedheid in je bewustzijn terugvloeien en dat angst zich terugtrekt omdat jullie je kracht niet meer weggeven.

Jullie zien de “tekenen“ van grote veranderingen en jullie voelen binnenin je Wezen de Grootheid van je Ziel. Jullie waarderen alles wat jullie zijn en weten dat het beste nog moet komen omdat JULLIE dat met iedere ademteug die jullie nemen te voorschijn brengen.

Jullie zijn de Scheppers van deze Nieuwe Aarde en jullie worden geeerd voor iedere stap die je neemt, omdat jullie weten dat dit slechts de eerste stap is van deze ongelofelijke ontwaking waarvoor jullie het initiatief genomen hebben en nu met gemak en gratie en met een gevoel van volbrenging, die nog maar kort geleden niet gevoeld werd, naar het volgende niveau brengen.

Niets kan jullie nog tegenhouden, Geliefden. Alles staat op het punt om te worden onthuld en ofschoon het voor velen “schokkerend“ zal zijn, want jullie, die de moeilijke weg hebben afgelegd, zullen in staat zijn om de hand van Wijsheid uit te strekken en om kalm mee te lopen met degenen die nog maar net aan het ontwaken zijn.

Jullie zijn het Licht.

Jullie zijn Liefde.

Ben dat Licht en die Liefde in al jullie ontmoetingen met Alle Wezens en kijk hoe snel dit naar jullie en je Nieuwe Aarde wordt gereflecteerd.

Ben de verandering waarvoor jullie kwamen om te zijn, Dierbare Harten.

En zo is het.

Ik ben Aartsengel Michaël

Vertaald: Sjra