De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 12 april 2017

Degenen van Goud spreken over het Verlaten van de Tijd / Via Suzanne Lie / 6 april 2017

Degenen van Goud spreken over
het Verlaten van de Tijd
Via Suzanne Lie / 6 april 2017

Soms is een verhaal meer dan duizend woorden waard. Misschien,
op een dag, zal ons verhaal dat ook zijn.


Zegeningen aan onze Dierbaren,

Wij, Degenen van Goud, zegenen jullie vanuit ons Hart en informeren vanuit onze Geest. Vandaag willen wij jullie eraan herinneren dat, “Wij Jullie zijn en Jullie ons zijn”. Wat wij met deze uitspraak bedoelen is dat “WIJ ÉÉN zijn.”

Wij begrijpen, onze lieve geaarden dat jullie misschien niet in staat zijn om te begrijpen wat wij zeggen. Daarom, zijn wij hier binnenin jullie NU om een beetje van de “tijdloze tijd” te delen zodat jullie kunnen herinneren dat tijd een illusie is van de 3e  en 4e Dimensie.

Wij beginnen onze communicatie door te vragen  dat jullie kunnen onhouden dat ascentie de “tijd aan het verlaten is.” Dus als wij proberen een “markering van de tijd” te plaatsen op het verder bewegen dan de tijd, zijn wij ons bewustzijn aan het beperken naar het 3e en 4 dimensionale denken.Jullie hebben misschien gehoord van de uitdrukking, “Waar je aan denkt, breng je over,” velen van jullie hebben deze uitspraak weggedaan, omdat het zich niet leek voor te doen binnen jullie 3 Dimensionale levens. Sommige van jullie werden zelfs bang dat jullie “jullie de controle over jullie Realiteit konden verkrijgen” door gewoon te denken.

Dan, verlaagde jullie angst jullie bewustzijn en konden jullie zelfs niet jezelf onder controle houden. Een van de grote problemen hier is het woord “Controle”
Controle is een “macht-over” concept. Daarom door dit concept in jullie gedachten, te houden dient ervoor om jullie je steeds meer “stuurloos” te laten voelen.

Zie geliefden, jullie 5 Dimensionale ZELVEN zijn nu aan het wisselwerken met jullie ZELVEN van de 3e Dimensie en 4e Dimensie op een manier die nog niet eerder heeft plaatsgevonden in geen van jullie Aardse werkelijkheden. Nooit, heeft jullie 5 Dimensionale ZELF permissie gegeven om te wisselwerken met jullie 3 Dimensionale Zelf zonder de bewuste acceptatie van begeleiding van jullie Hogere Zelf.

Wij zijn verheugd om te zeggen, dat dit “veiligheidsnet” inmiddels is losgelaten.
Het “veiligheidsnet” dat jullie 3e/4e Dimensionale Zelf omringde was een onzichtbare matrix van de 3e Dimensie. Het was niet volgens het originele Goddelijke Plan om deze 3 Dimensionale Matrix te hebben, maar Gaia werd zo verwond door de val van Atlantis en vele andere wreedheden die volgden, dat zij de 3 Dimensionale Matrix nodig had om Haar te verbinden met Haar noodzakelijk baan/kring als planeet.

Iedere planeet en hemellichaam heeft zijn eigen kringloop, baan als hemellichaam, welke nodig is voor ieder hemellichaam om de zogezegde ruimte te delen binnen de stroomrichting van de frequenties  welke resoneren met ieder hemellichaam.

Echter, arme Gaia had zovele jaren van moeilijke oorlogen, angst, macht-over-anderen en andere wreedheden, dat zij niet langer haar eigen noodzakelijke baan/loop in het universum in stand kon houden.

Het was toen dat degenen van de 5e Dimensie werden geroepen om Gaia’s planeet te bewonen in een poging om een zekere mate van orde te brengen en hopelijk, onvoorwaardelijke Liefde om de chaos en angst van Gaia in balans te brengen.

Het was in dat NU dat de Arcturianen, Pleiadianen en Sirianen kwamen van hun Thuisplaneten om Gaia te helpen. Natuurlijk, zelfs na de meest nodige hulp, keerden oude patronen terug en trof Gaia Haar Planetaire Zelf weer in moeilijkheden aan en nogmaals en nogmaals.

Gaia vroeg: “Hoe heb ik mensen aangetrokken die zo destructief waren voor mijn lichaam?” Zelfs met de assistentie van de Arcturianen, Pleiadianen en Sirianen en zelfs de Andromedeanen, die zich met mij verenigden om mij te helpen? Hoe heb ik op de een of andere manier deze mensen aangetrokken die zo destructief waren voor mijn lichaam? Gaia vroeg dit steeds weer en weer.

Ik heb gewoon 5 Dimensionale mensen nodig, “schreide Gaia naar Haar hogere dimensionale redders. “Als er op de een of andere manier genoeg 5 Dimensionale mensen zijn om de angst en boosheid van de 3 Dimensionale mensen uit te balanceren, kan ik in staat zijn mijn planetaire ascentie te voltooien.”

Millennium na millennium passeerde en Gaia trof Haar planetaire Zelf in vrijwel dezelfde situatie. Ja, vele Galactischen deden de grote opoffering om een aarde voertuig aan te nemen zodat zij konden incarneren op de 3 Dimensionale planeet van Gaia.

Echter, de vele cycli van angst en oorlog hadden de mensen die herincarneerden op Gaia doen resteren  met falen opnieuw en opnieuw in/naar oude patronen van angst en boosheid.

“De enige oplossing nu,” verkondigde Gaia, “is dat ik met mijn ascentie moet beginnen. Ik heb opnieuw en opnieuw gewacht op de verlorenen om zichzelf te hervinden. NU, moet ik ascenderen, zelfs als zij niet met mij mee kunnen komen.

Vanzelfsprekend, de vele mensen die hadden bestudeerd, gemediteerd, gediend, gehouden van en hard gewerkt hadden om Gaia te assisteren waren heel blij met Haar beslissing. “Hoe kunnen wij helpen?” vroegen zij allen. Gaia was dolblij om te ontdekken dat er veel meer volledig ontwaakten en onvoorwaardelijk liefdevolle mensen waren dan dat zij had verwacht.

Daarvoor beantwoordde zij deze moedige mensen hun vraag met, “alstublieft, ik heb jullie ALLEMAAL nodig om mijn lucht, mijn wateren, oceanen te reinigen en om mijn dieren eten te geven en mijn mensen te helpen die zichzelf niet kunnen helpen.

Nu, natuurlijk, niet al de mensen konden werkelijk spreken met Gaia, maar er waren er veel meer dan iedereen vermoedde. Dus, deze mensen hielden innig van Gaia.
Daarvoor, vroegen zij Haar niet om hulp. In plaats daarvan, vroegen zij openlijk en liefdevol aan Gaia, “Hoe kunnen wij u helpen, lieve Moeder?”

Gaia was zo dolblij met deze gebeurtenis, zoals de mensen inderdaad hielpen om Haar luchten te reinigen, Haar wateren te zuiveren, Haar aarde vruchtbaar te maken en te zorgen voor Haar vele schepsels die niet voor henzelf konden zorgen.

Meer en meer mensen verlieten hun hectische levens in steden om naar het “platteland” naar “buiten” te gaan waar zij op het land konden werken met anderen die ook van Gaia hielden. Meer en meer gemeenschappen werden gevormd.

Gelukkig, waren deze niet zoals de gemeenschappen uit het verleden waar mensen zich verenigden omdat een zeker persoon hen vertelde dat zij of hij hun levens kon veranderen. Nee, deze mensen waren niet gekomen om te vragen. In plaats daarvan kwamen zij om te dienen. Gaia was dolblij en Haar planeet begon zich te herstellen.

Echter, ja wij moeten een “echter” toevoegen, degene die vrees hadden voor verandering, degenen die toegewijd waren aan macht-over-anderen en het geld wat zij verkregen uit deze macht-over, waren zich ook aan het verenigen.
Rustig en heimelijk ontwierpen zij hun snode plannen.

“Deze gekke “boom knuffelaars,” riepen zij uit, zijn zo bezig om Gaia te helpen, dat zij geen aandacht geven aan datgene wat verborgen is in de grote (here)huizen, vliegtuigen, banken en zwakke punten (onderbuikgevoel) van het leven.

“Ha,” lachten de ‘duisteren’. “Deze gekke hippies zijn weer terug. Het moet tijd zijn om een andere oorlog te beginnen. Dan kunnen we een manier vinden om hen in het leger te krijgen, zodat zij volledig onder onze controle zijn .”

                        “WANNEER ZAL DIT EINDIGEN?” riep Gaia uit.

Het geschrei van Gaia was zo luid dat iedereen het kon horen. Natuurlijk, de mensen waren de laatsten om het te horen en de illuminatie de allerlaatsten.
Echter in eerste instantie, hoorde de lucht de uitroep van Gaia. De aarde hoorde de uitroep van Gaia. De wateren allemaal hoorden de roep van Gaia en de Zon hoorde de roep van Gaia.”

“Dit is genoeg!” zei Sol. “Gaia is een planeet van vrije wil en mensen moeten om hulp vragen om het te ontvangen. Hoe dan ook, mensen hebben om hulp gevraagd, dieren hebben om hulp gevraagd, zelfs Gaia zelf heeft om hulp gevraagd.

“Het is het NU om de kristallen in Haar innerlijk aan te zetten en Haar aangeboren Wijsheid, Macht en Liefde te laten schijnen vanuit Haar kern en in de Harten van alle Mensen die zich vrijwillig hebben aangemeld om de “Bewaarders van het Land” te zijn  en van alle  Walvissen en Dolfijnen, Walvisachtige zoogdieren, die bedoeld zijn om de “Bewaarders te zijn van de Wateren.”

De meeste van de mensen waren zo verloren in nederlaag dat zij de roep, de uitroep van Gaia niet konden horen. Maar de Bewaarders van de Wateren en hun familie van Sirius B, hoorden het roepen van Gaia. De Pleiadianen en Anturianen en de Andromedeanen hoorden Haar roep.

Plots, werden de luchten, die eens gevuld waren met zorgen, gevuld met Sterrenschepen en met het vlaggenschip Athena van de Arcturianen die de weg aangaf.
De mensen die met de macht-over-anderen hadden geleefd, wisten dat hun dagen waren geteld.

Zij bemachtigden zoveel van hun geld als zij konden, gingen in een van hun privé vliegtuigen en probeerden weg te vliegen. Maar hun vliegtuigen wilden niet starten en hun limousines wilden niet bewegen, hun “grote” huizen sloten hen buiten of er in op en hun geld verfrommelde in flarden van nutteloos papier.

En toen gebeurde het. Gaia steeg op uit Haar Kern en dupliceerde haar majestueuze beeld in het Noorden, het Oosten, het Zuiden en het Westen.
 Overal keken de mensen op, omhoog in de lucht om het liefdevolle gezicht van Gaia te zien.

Iedere gedachte die zij toestonden om in hun geest te passeren was METEEN kenbaar gemaakt. Iedere emotie die iedereen van binnen voelde in hun steeds groter wordende en golvende lichamen werd door iedereen gevoeld.

Er was GEEN afscheiding. Degene die de “goede mensen van de Aarde” eens beangstigden en haten werden warm omhelsd en zelfs gekust door personen aan wie zij net hun familie thuis hadden verloren.

De armoedigen verloren AL hun schaamte en de rijken wierpen hun geld in de lucht en keken ernaar terwijl het ongemerkt  onder de voeten viel van degenen die vervuld zullen zijn van vreugde. Omdat “tijd” had opgehouden te bestaan, ging de viering maar door en door.

De “leeuw ging naast het lam liggen” zoals de Zon en de Maan het uitspansel delen.
De kinderen lachten en speelden, ondertussen vielen velen volwassenen op hun knieën om dank te zeggen voor het ervaren van dat NU.

En inderdaad, het was het “NU” terwijl het niet eindigde. De glorie van het Nu zette zich voort en voort en voort. Uiteindelijk werden mensen moe en sommige vonden de weg naar huis om op hun bed te vallen met totale vreugde en uitputting.

Dure auto’s werden niet afgesloten achtergelaten op de straat. De vele flarden van papier geld zweefden door de lucht en lagen op de grond. Slechts enkelen keerden terug naar hun auto’s, velen keerden niet terug naar hun huis/thuis.
Zij wilden allemaal heel dichtbij blijven bij wat deze gebeurtenis ook was.

Feitelijk, keerden vele van degenen die waren begonnen terug te keren naar huis, weer terug. Zij wisten niet wat er was gebeurd, hoe zij het hadden veroorzaakt, of hoe zij het verdienden. Zij wisten enkel dat zij zich vrij voelden.

                  Feitelijk, realiseerden velen zich binnenin dat NU, dat dit
                  de enige keer OOIT was in hun leven dat zij zich vrij gevoeld hadden.
Zij waren vrij, het leven was vrij, liefde was vrij en een rit/tocht in één van de vele Pleiadiaanse verkenningsschepen, was vrij. Mensen gingen vredig in een rij staan om met een “rit” met een “ruimteschip” mee te gaan. Niemand duwde e.d. of was angstig om het Sterrenschip te betreden.

Niemand vroeg zich zelfs af wat er aan het gebeuren was. In feite, de meeste van de mensen waren er zeker van een mooie en verbazingwekkende droom te hebben.
En zij wilden NIET wakker worden. Wat zij niet wisten was dat, voor velen van hen, dit de eerste keer was, in AL hun incarnaties, dat zij helemaal wakker waren.

Maar dit was niet “wakker” zoals in tegenstelling tot “slapen”. Dit was wakker voor/in een werkelijkheid die altijd daar geweest was,” maar het resoneerde met een frequentie die zij niet konden waarnemen.

                Zo, hoe hebben zij dit allemaal waargenomen binnenin dat NU?

Was deze gebeurtenis een beloning, een oplichting, een holografische projectie?
Gelukkig, niemand, zelfs niet een persoon, stelde deze vragen.
Stel dat iemand de poorten naar de Hemelen zou openen en die zou jullie inluiden in- het maakt niet uit wat- zouden jullie nee zeggen? Niemand zei NEE!

Zelfs de illuminati zeiden geen nee. Zij zeiden, “JA.” Zij zeiden, “Halleluja,” en het meest belangrijke, zij zeiden, ‘Dank u wel, Dank u wel, Dank u wel!!!’

Was dit alles een droom, een hallucinatie, of was iedereen gewoon gek? Gek of niet, droom of geen droom, voor ieder van HEN was het nodig deze ascentie droom te beleven, hallucinatie, fantasie, binnenin dit NU, evenals binnenin ieder van hun gedachten en iedere actie. Het grootste deel van dit al, wat zij zich herinnerden van deze ervaring was dat:

“Ascentie geen plaats is waar wij naar toe gaan of een beloning krijgen voor goed doen.
Ascentie is het verlaten van de tijd en het bewegen in/naar een werkelijkheid
die volledig verschillend is van de vele van  ALLE levens ervaren in de 3eDimensie en de 4eDimensie “.

Ik weet dat ik de “tijd” verlaten heb gedurende deze ervaring omdat ik daar Nu nog ben. Ik weet niet hoe dit uit te leggen, maar wanneer ik de tijd verlaat, verbleef ik, ben ik aan het verblijven in deze ervaring. Het is als een terugkoppeling ‘lus’ die niet eindigt, maar iedere ‘lus’ is een beetje anders dan de vorige.

Daarvoor is deze ervaring, deze voorstelling, deze realiteit, constant aan het groeien,  veranderen, gladjes verlopend van de ene voorstelling naar de andere en uitbreidend.
Bijgevolg ervaar ik een constante beweging binnenin mij, binnenin ieder moment van dit NU.

Het is erg moeilijk om leven te ervaren in het NU van de ENE terwijl er nog steeds een fysiek lichaam is. Feitelijk, vraagt mijn fysiek lichaam zich af of ik dit allemaal verzonnen heb, binnen ieder moment van dit NU. Misschien heb ik het gedaan??
Het is allemaal best heel verwarrend.

Daarvoor is het nodig om NIET te denken en NIET te verlangen en gewoon te zijn
in dit NU.

Hoe doe ik dat? Het antwoord is er één die wij allemaal zullen hebben, persoonlijk en gezamenlijk, herinner dat wat wij altijd hebben geweten. Ik kan mij niet herinneren dat ik werd geboren, mijn eerste stapjes, of mijn eerste woord of woordjes. Mijn verleden is een collage van verschillende beelden die niet precies in elkaar passen.

Misschien zal het het zelfde zijn  binnenin het NU van de 5eDimensie. Echter, ik heb zojuist gezegd “zal zijn.”  Wij 3Dimensionalen zijn verslaafd aan de tijd. Hoe kunnen wij herinneren zonder tijd? Hoe kunnen wij onze levens plannen zonder tijd?

                        Wel, ik heb geen tijd meer om deze situatie te overdenken.
                       Dus denk ik, dat ik het gewoon “ Moet Laten Zijn”.

                       Wat denken jullie ?Onze komende LEIDERSCHAP TRAINING
"FROM GLOBAL TO GALACTIC"

Vertaald door Anja, voor : Wakkeremensen, Gaia en de Eenheid.