De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zondag 9 april 2017

Dagtekst van Zondag 9 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 9 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Dankbaarheid, criterium van de ware liefde -

"Voor de meeste mensen betekent liefhebben: vragen, eisen en reclameren. Ja, dat mag je letterlijk nemen! Zo gedragen zij zich tegenover de Heer en zij doen hetzelfde tegenover de mensen die ze beweren te beminnen: ze achtervolgen hen met eisen en wat ze ook bekomen, ze zijn altijd onvoldaan.

Wil je een criterium om te weten of je echt van iemand houdt? Indien je niets van hem eist, indien je enige verlangen is hem te danken en de Hemel te danken, alleen omdat die persoon er is, omdat hij bestaat, ja, alleen omdat hij bestaat, dan kan je er zeker van zijn dat je hem liefhebt. In het andere geval mag je je gevoelens noemen zoals je wilt, maar het is zeker geen liefde."