De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zondag 30 april 2017

Dagtekst van Zondag 30 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 30 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

God: het centrum waar omheen alles in ons moet georganiseerd worden -

"Heb je wel eens gekeken naar een klas voor de leraar binnenkomt? Alle kinderen lopen rond, schreeuwen en maken herrie … Dat is normaal, want zoals het spreekwoord zegt: “Als de kat van huis is, dansen de muizen.” Maar zie: de leraar komt binnen en in een paar seconden zitten ze allemaal op hun plaats omdat het hoofd, de leider, is aangekomen. Welnu, dezelfde wetten bestaan ook in ons. In ons is God het hoofd, de leider, het centrum, maar op voorwaarde dat we voor Hem een deur openen om Hem binnen te laten; anders zal het altijd een warboel zijn.

Wanneer ik iemand hoor zeggen: “Ik heb God niet nodig, ik red het ook wel zonder Hem”, kan ik hem antwoorden dat hij zich inderdaad zal weten te redden, maar in wat voor wanorde, duisternis en tegen welke prijs? Het hoofd, de Heer, brengt orde in de cellen van ons organisme. Is Hij aanwezig, dan werken ze allemaal in volmaakte harmonie en het leven stroomt. Het is van wezenlijk belang de Heer als centrum in jezelf te hebben, Want het is dit centrum, dat heel ons innerlijk wezen organiseert en harmoniseert."