Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zondag 16 april 2017

Dagtekst van Zondag 16 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 16 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De wederopstanding begint met een werk aan het leven in ons -

"Niets in de wereld heeft een waarde, groter dan of gelijk aan het leven, en onze eerste plicht is dus om ons leven te behouden en te beschermen, om het krachtiger en intenser te maken. Er zijn in de geschiedenis mannen en vrouwen geweest die hun leven hebben gegeven om bepaalde ideeën te verdedigen, of om slachtoffers en mensen in gevaar te redden. Heiligen, profeten en Ingewijden hebben ook hun leven gegeven voor een idee, voor de glorie van God. En ze hebben niet alleen niets verloren, maar ze hebben daarna een nieuw leven ontvangen, nog rijker, nog mooier, omdat zij zich hadden opgeofferd voor het goede.

Maar afgezien van deze gevallen die uitzonderlijk zijn, moet iedereen zijn leven behouden, het behoeden, het zuiveren, het intensiveren, het verlichten, want het is de bron, het vertrekpunt van alle andere ontwikkelingen op fysiek, emotioneel en mentaal vlak.

De echte opstanding begint met een werk aan het leven in ons. Eerst is er het leven, en het is pas daarna dat de wijsheid, de liefde, de schoonheid, enz. komen, zoals evenveel takken aan de oerboom, de boom van het leven."