Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zaterdag 29 april 2017

Dagtekst van Zaterdag 29 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 29 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Het kwaad komt meer van onszelf dan van de anderen -

"Bij de minste tegenslag komt er bij de meeste mensen het volgende innerlijk mechanisme op gang: iedere gelegenheid leent zich ertoe om gedachten en gevoelens van ergernis, woede, vijandigheid en opstandigheid te koesteren. Alles wat anderen doen, wordt beoordeeld in functie van hun eigen verlangens en verwachtingen en wee hen die niet aan deze verwachtingen voldoen! Het wordt hun niet alleen kwalijk genomen, maar men dicht hun ook allerlei kwaadaardige bedoelingen toe. Men vraagt zich niet af of deze mensen misschien aan het werk waren of elders opgehouden werden, of zij misschien zorgen hadden of ziek waren, of dat hun manier van handelen misschien wel gerechtvaardigd was, gezien hun persoonlijke situatie. Nee, waarom zou je je dat afvragen? Men geeft er de voorkeur aan om hun gedrag te interpreteren als een persoonlijke belediging.

Het zou veel beter gaan met de mensen wanneer ze zouden inzien dat het niet de anderen zijn die hun het meeste pijn doen, maar zijzelf, omdat ze niet ophouden naar hun lagere natuur te luisteren. Deze lagere natuur, die zo overgevoelig is en zich bij de minste gelegenheid voedt met misvattingen en verkeerde gedachten, het is vooral haar die ze moeten wantrouwen."