De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

vrijdag 7 april 2017

Dagtekst van Vrijdag 7 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 7 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De boom - symbool van wat de mens in staat is te geven

"Wortels, stam en takken volstaan niet: een boom is pas echt een boom vanaf het moment waarop de universele geest op hem inwerkt zodat hij bladeren, bloemen en vruchten voortbrengt. Hetzelfde is waar voor ons, mensen. We hebben een maag, longen, hersenen, maar is dat genoeg om te zeggen dat we volledig ontwikkelde wezens zijn? Nee, net zoals de wortels, de stam en de takken van de boom zijn onze organen slechts een fysiek houvast waarop de geest moet inwerken om geboorte te geven aan bladeren, bloemen en vruchten. Symbolisch gesproken vertegenwoordigen de bladeren de activiteit van de maag, de bloemen die van de longen en de vruchten die van de hersenen.

De afdaling van de geest in de mens kan vergeleken worden met de komst van de lente, die aan de boom de mogelijkheid geeft om alle rijkdommen uit te drukken die hij in zich draagt."