De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

vrijdag 14 april 2017

Dagtekst van Vrijdag 14 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 14 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De ziel en de geest bevatten de enige rijkdommen die ons voor altijd toebehoren -

"Alle wezens en voorwerpen om ons heen kunnen ons helpen, maar we mogen nooit uitsluitend op hen rekenen. Omdat ze zich buiten ons bevinden, zijn ze niet altijd beschikbaar voor ons; het ene moment zijn ze daar en het volgende moment zijn ze elders, of iemand kan ze komen weghalen.

De ware discipel van de Inwijdingswetenschap heeft geleerd in zichzelf op zoek te gaan naar wat hij nodig heeft om in volheid te leven, want het is in zijn ziel en in zijn geest dat God alle rijkdommen heeft gelegd. En omdat ze zich daar in hem bevinden, blijven ze zijn eigendom. Natuurlijk, de verkenning van de innerlijke wereld is een onderneming van lange adem, die alle dagen inspanningen vereist, maar niets anders kan de discipel echt vervullen. Het voedsel dat hij in de sublieme regionen van de ziel en de geest opneemt, verzadigt hem gedurende dagen en dagen. En niets of niemand kan hem dit gevoel van ruimte en eeuwigheid ontnemen."