De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

donderdag 27 april 2017

Dagtekst van Donderdag 27 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 27 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De vijf zintuigen: wat ze ons kunnen leren over de personen die we ontmoeten -

"Het zicht, het gehoor, de reukzin, de smaak en de tastzin geven ons een goed begrip van de materiële werkelijkheid. Maar de vijf zintuigen hebben hun verlengde in de psychische wereld, en voor iemand die geleerd heeft om ze te oefenen, kunnen ze ook nuttig zijn voor zijn omgang met de anderen. De ogen stellen hem in staat om sommige onmerkbare details van het gedrag te interpreteren. De oren analyseren, los van de gesproken woorden, de intonaties van een stem, zelfs via de telefoon. De neus neemt de geuren waar van psychische uitstralingen en de mond onthult de smaken. Wat betreft de tastzin volstaat het de hand te schudden van een persoon om onmiddellijk te worden geïnformeerd over zijn karakter, want in een handdruk wordt het ganse wezen uitgedrukt.

Hoeveel mensen betreuren het dat ze niet in staat waren opmerkzaam te zijn tegenover de mensen die ze ontmoetten! Sommigen hebben zij overschat en anderen onderschat... Waarom? Omdat ze altijd te snel oordelen. Ze spreken zich al uit na een eerste indruk en vaak omdat het hun best uitkomt. Voortaan dien je minder gehaast, voorzichtiger, en bedachtzamer te zijn, wetende dat zelfs al is het moeilijk om de mensen te kennen, de vijf zintuigen ons wel wat aanduidingen kunnen geven als ze goed getraind zijn."