Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

donderdag 20 april 2017

Dagtekst van Donderdag 20 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 20 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Onze uitwisselingen met de natuur en alle levende wezens moeten worden verdiept -

"We kunnen niet leven zonder uitwisselingen te hebben met de ons omringende wereld. Ons leven bestaat slechts uit uitwisselingen, te beginnen bij de ademhaling en de voeding. De zintuigen, de tastzin, de smaak, de geur, het gehoor en het zicht zijn ons gegeven door de natuur om uitwisselingen te kunnen hebben. Ook ons affectief en intellectueel leven bestaat uit ontmoetingen en uitwisselingen: door woorden, gevoelens en gedachten creëren we onophoudelijk een netwerk van relaties, die aan de basis liggen van het gezinsleven en het sociale leven.

Indien de mens en nog niet zoveel heilzame gevolgen ondervinden van die uitwisselingen, is het omdat ze vaak niet boven het niveau van het instinct en het onbewuste uitkomen, zoals bij de planten en de dieren . Planten en dieren ademen en voeden zich ook. Ook dieren hebben zintuigen, die vaak zelfs beter ontwikkeld zijn dan bij de mens en ook zij hebben een familiaal en sociaal leven. Het is dus aan de mens om de uitwisselingen die hij heeft met de natuur en de mensen die hij ontmoet, bewuster en rijker te maken. En daartoe biedt ons onderricht talrijke oefeningen."