De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

donderdag 20 april 2017

Dagtekst van Donderdag 20 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 20 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Onze uitwisselingen met de natuur en alle levende wezens moeten worden verdiept -

"We kunnen niet leven zonder uitwisselingen te hebben met de ons omringende wereld. Ons leven bestaat slechts uit uitwisselingen, te beginnen bij de ademhaling en de voeding. De zintuigen, de tastzin, de smaak, de geur, het gehoor en het zicht zijn ons gegeven door de natuur om uitwisselingen te kunnen hebben. Ook ons affectief en intellectueel leven bestaat uit ontmoetingen en uitwisselingen: door woorden, gevoelens en gedachten creëren we onophoudelijk een netwerk van relaties, die aan de basis liggen van het gezinsleven en het sociale leven.

Indien de mens en nog niet zoveel heilzame gevolgen ondervinden van die uitwisselingen, is het omdat ze vaak niet boven het niveau van het instinct en het onbewuste uitkomen, zoals bij de planten en de dieren . Planten en dieren ademen en voeden zich ook. Ook dieren hebben zintuigen, die vaak zelfs beter ontwikkeld zijn dan bij de mens en ook zij hebben een familiaal en sociaal leven. Het is dus aan de mens om de uitwisselingen die hij heeft met de natuur en de mensen die hij ontmoet, bewuster en rijker te maken. En daartoe biedt ons onderricht talrijke oefeningen."