Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

dinsdag 4 april 2017

Dagtekst van Dinsdag 4 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 4 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De balans van je leven opmaken - niet te lang wachten om dat te doen

"Vroeg of laat komt er een ogenblik waarop mensen de balans van hun leven opmaken. Als ze eerlijk zijn, moeten ze erkennen dat ze hun krachten, hun gezondheid en hun schoonheid hebben verspild in activiteiten die niet zozeer de moeite waard waren. Natuurlijk hebben ze daar ook enig profijt van gehad. Maar als ze dit alles op de goddelijke weegschaal zouden leggen, zouden ze merken dat het weinige dat ze hebben gewonnen, niet opweegt tegen de rijkdommen die ze hebben verloren.

Helaas is dit een afweging die mannen en vrouwen vaak te laat maken. Wanneer ze geld, macht, roem of kennis najagen, komt het nooit in hen op de verliezen in te schatten, die deze aanwinsten ook kunnen teweegbrengen. En zelfs als ze fier zijn omdat ze hun doel hebben bereikt, in welke toestand zie je hen enkele jaren later terug: uitgeput, er fysiek en psychisch onderdoor, en ze hebben in niets nog zin, slapen slecht en zijn hun vreugde kwijt. Op dat moment beseffen ze dat hetgeen ze verworven hebben niet al die moeite waard was en zeggen ze :“Had ik het maar geweten!” Maar het is te laat; men had deze afweging eerder moeten maken!"