De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

dinsdag 18 april 2017

Dagtekst van Dinsdag 18 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 18 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De kunstmatige paradijzen - getuigen van de behoeften van de ziel die we haar echte voedsel niet geven

"We hebben allemaal een ziel en die ziel heeft behoeften. Het feit dat veel mensen deze niet voelen, komt omdat zij ze verstikt hebben door zich over te geven aan een leven zonder ideaal. Maar die behoeften zijn er en ze uiten zich soms bij de mensen zonder dat ze de taal ervan begrijpen. Al die gevaarlijke experimenten, zoals drugs bijvoorbeeld, die tegenwoordig de jongeren, maar ook de ouderen verlokken, zijn de uitdrukking van een tekort, een roep van de ziel die hongert naar de oneindigheid en die om voedsel vraagt …

Want wat blijft er over voor de ziel in een maatschappij waarin men alle geloof in een goddelijke wereld belachelijk maakt en waar het politieke debat, het economische en sociale welslagen als ideaal worden voorgesteld? Aangezien men de ziel berooft van het spirituele voedsel dat zij nodig heeft om zich in de ruimte te verheffen, gaat zij die elementen zoeken in de materie, in substanties zoals tabak, alcohol en drugs …alles wat je een ‘kunstmatig paradijs’ kunt noemen. Alleen is het zo dat deze substanties de mens fysiek en psychisch kapot maken."