De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

dinsdag 11 april 2017

Dagtekst van Dinsdag 11 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 11 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Fouten - de kosmische Intelligentie laat ons de tijd om ze te herstellen

"De mensen onderscheiden slechts zelden wat de oorzaak is van hun ongeluk, omdat de gevolgen van hun manier van denken en handelen niet onmiddellijk zijn. Wanneer ze zich overgeven aan innerlijke wanorde of laakbare dingen doen, gebeurt het zelden dat hun onmiddellijk catastrofes overkomen. Ze voelen zich net als voorheen… en vaak zelfs beter dan voorheen. Waarom heeft de kosmische Intelligentie de dingen zo geregeld? Om aan de mens de tijd en de gelegenheid te geven zich bewust te worden van zijn fouten en ze te herstellen. In plaats van onmiddellijk de wet van oorzaak en gevolg te laten spelen, geeft ze hem in haar wijsheid en haar liefde krediet en gunt ze hem de tijd om na te denken en zijn gedrag te verbeteren.

Wanneer iemand bepaalde regels van het maatschappelijk leven overtreedt, bijvoorbeeld wanneer hij zijn inkomsten niet correct aangeeft aan de belastingen, vraagt de fiscus hem enkele maanden of jaren later om rekenschap. En terwijl hij het oordeel afwacht, heeft hij nog tijd om zijn schuld te vereffenen. Hetzelfde geldt voor het innerlijke leven. De mogelijkheid om te herzien en te herstellen, d
ie aan de mens gegeven werd, is een aspect van de goddelijke wijsheid en liefde."