Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

vrijdag 14 april 2017

Ashtar On The Road: Sananda: Laat je Goddelijke Waarheden herrijzen en Zegeningen voor Pasen! / 11 april 2017 /Susan Leland


Sananda:
Laat je Goddelijke Waarheden herrijzen en Zegeningen voor Pasen!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
11 april 2017 /Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur


Gegroet, zeer geliefde Familie! Ik Ben Sananda, die jullie kennen als Jeshua. Als Jeshua kwam ik en ging weer terug naar de aanwezigheid van alle geliefden van de planeet Aarde in die tijd.

Of jullie nu wel of niet nog geloven dat mijn lichaam op het kruis feitelijk stierf maakt geen verschil. Maar ik gebruikte dezelfde techniek als de Oude Egyptenaren tijdens hun initiaties omdat ik wist hoe ik dit moest doen. Jullie weten dat ik als jongeling naar Egypte ben geweest en daar met de priesters studeerde die wisten dat ik als boodschapper was gekomen om te onderwijzen.

VAN BELANG IS DE BETEKENIS VAN PASEN EN DE DAGEN VOOR EN NA PASEN!!! Het dient zeker gevierd te worden en met name in dit era van tijd op de planeet Aarde en zeker in dit jaar van jullie kalender dat bekend staat als het jaar van “1” – een begin, omdat het de verrijzenis betekent voor ieder van jullie die ervoor kiest om terug te gaan naar het Licht van Liefde!


Het gaat erom in je bewustzijn terug te brengen wat jullie al weten in jullie Hoger Zelven maar wat vanwege de sluier en de missies die jullie hebben meegedragen in naam van het bereiken van deze grootste terugkomst, dat jullie herinneringen tot nu toe waren gedimd.

HET IS NU AAN JULLIE OM TERUG TE KOMEN IN HET VOLLE BEWUSTZIJN VAN WIE JULLIE WERKELIJK ZIJN!!

Het is aan jullie om alle Liefde te laten herrijzen die jullie zijn en die het gehele Universum voor jullie heeft! Het is aan jullie om in de spiegel te kijken en jezelf te groeten als de Goddelijke mensen die jullie zijn – de Goddelijke Wezens van LiefdesLicht! Het is aan jullie om hetgeen ik jullie heb geleerd in praktijk te brengen* - op welke manier jullie dit ook willen doen – om het LiefdesLicht zelfs nog meer in jullie wezens te brengen. Het is aan jullie om je letterlijk uit te strekken tot de Hogere Gebieden waar alleen Liefde is! Het is aan jullie om te onderwijzen, net zoals ik anderen leerde om hetzelfde te doen.

Dit is mijn boodschap aan jullie en dit is mijn dank aan jullie. Ik ben met mijn hele wezen vereerd dat jullie hier zijn om deze grote Liefde die Wij Zijn te delen. Ik Ben vol vreugde als ik naar jullie tijdlijnen kijk en de grootse Vrede zie die wij samen scheppen in de harten van allen die ervoor kiezen om in Liefde samen met ons omhoog te gaan.
EN BOVENAL BEN IK VERLIEFD OP ELK EN IEDEREEN VAN JULLIE!!! Open jezelf om de grootse Liefde te voelen die Wij Allemaal Zijn. Verbind je ermee en ga in wat ik de Communicatie van Liefde noem zodat wij samen mogen komen met nog meer verbondenheid in de prachtige energieën van de Liefde zelf!

Ik zou ook nog willen zeggen dat Pasen wordt gezien als een tijd voor Vrede op Aarde – als Vrede de meest gepaste benaming is voor “de leeuw ligt naast het lam” – als de wereld even pauze neemt om zich te focussen op Liefde en de Vrede, de ware Vrede die alleen kan komen door Liefde en alles wat Liefde schept!!!

Breng dit grootse LiefdesLicht dus binnen. Breng dit binnen zoals ik jullie dit leer, of zoals jullie van elke grote meester hebben geleerd, of beslis zelf hoe jullie dit willen doen. Een wijze heeft ooit gezegd – de dichter en de zangers – “Laat de Vrede naar de hele Aarde komen en laat die bij mij beginnen!”

Ieder van ons heeft deze missie. Doe vanaf nu met mij mee in herinnering van de wetenschap dat jullie ZIJN ZOALS IK – WEZENS VAN HET LICHT VAN LIEFDE – EN DAT WIJ SAMEN DE VREDE EN DE VREUGDE VAN VREDE EN DE LIEFDE VOOR ALLEN OP DE PLANEET AARDE EN VERDER, LATEN VOORTSTRALEN!!!

Aldus, mijn geliefde Familie van Ashtar on the Road, bied ik jullie mijn Liefde aan, samen met die van al degenen die bij mij zijn in dit Grootse Gezelschap van Licht. Wij zegenen jullie als Wezens van Licht, Liefde en Vrede – de Vrede die alle begrip te boven gaat!

Wij doen elk moment met jullie mee terwijl jullie verdergaan op je Paden naar Ascensie en onderhand de Herrijzenis gebruiken van Alles dat jullie werkelijk weten om tot een volledig leven te komen, helemaal tot bloei komen, in elk en iedereen van jullie!!!

Zegeningen voor jullie, Lieve Mensen, en moge de “Vrede die alle begrip te boven gaat” nog meer in jullie wezens komen en daar blijven terwijl jullie verder gaan op jullie Paden naar de Liefde van Thuis!

En zo is het.

Namaste!

*  Gaat over de mp3-Lering van Sananda die zijn "Helende Handen van LiefdesLicht-meditatie onderwijst" :