De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 10 april 2017

Ashtar On The Road: Aartsengel Michael: Excalibur vertelt jullie je Goddelijke Waarheid!!! / 28 maart 2017 /Susan Leland


Aartsengel Michael:
Excalibur vertelt jullie je Goddelijke Waarheid!!!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
28 maart 2017 /Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, zeer gewaardeerde en geëerde en geliefde mensen hier bij deze bijeenkomst! Ik Ben Aartsengel Michael en met deze groet kwam ik bij jullie – met deze muzikale groet* om jullie nog meer op te tillen naar de Gebieden van Licht waar jullie allen vandaan kwamen en waar jullie – nog steeds – een aanwezigheid hebben. Dit is om jullie een gevoel van Thuis te geven waar alles Liefde is en waar er een vriendelijke Vrede is – en ook opwindende bekrachtiging!

Ja, dit kan allemaal van jullie zijn als jullie jezelf omhoog brengen. Jullie hebben van bekrachtiging gehoord, over transformatie en doorgaan op jullie paden. Jullie uiteindelijke doel is natuurlijk om naar deze plaats te komen die jullie de “hemel” zouden kunnen noemen, maar om jullie geliefde lichamen met je mee te nemen! Het maakt niet uit hoe jullie nu zijn, jullie hebben het allemaal op jullie tijdlijnen van deze levens die jullie nu leven – deze ascensie. En, natuurlijk, als jullie dit veranderen, zoals jullie weten, hebben jullie dezelfde bestemming, of jullie je lichamen nu wel of niet meenemen. Het gaat erom meester te worden van dit proces van transformatie waarvoor jullie hier zijn en door dit te doen delen jullie de energieën van Liefde met de wereld zodat anderen met jullie mee gaan doen!


Ik breng ook gereedschap met mij mee, als jullie dit al niet gebruiken, presenteer ik jullie Excalibur nu, op dit moment. Neem hem op in jullie harten die jullie de waarheid kunnen vertellen over Wie Jullie Werkelijk Zijn – Goddelijke Wezens van LiefdesLicht – maar dat jullie doorgaand kunnen zwaaien met Excalibur terwijl jullie rondlopen, als jullie omhooggaan als jullie naar hogere en hogere dimensionale niveaus gaan. HET GAAT EROM ANDEREN TE LATEN ZIEN DAT OOK ZIJ GODDELIJKE WEZENS VAN LIEFDESLICHT ZIJN EN DAT OOK ZIJ, SAMEN MET JULLIE, OMHOOG KUNNEN GAAN!!!

Het is helemaal niet nodig om in fysieke zin vleugels te hebben. Het gaat gewoon om het begrijpen van jullie eigen capaciteiten. Jullie kunnen allemaal vliegen, bevrijd van alle uitdagingen en de belemmeringen, van de gebroken harten, zoals jullie dit noemen, en de zielenpijn die jullie hebben ervaren – misschien in dit leven en zeker in andere levens. HET IS AAN JULLIE OM IN DE SPIEGEL TE KIJKEN EN DE GODDELIJKE MEESTERS TE GROETEN DIE JULLIE ZIJN!!!

Het gaat erom Excalibur in je hart te nemen en, als jullie dit willen, mijn hand vast te pakken. Neem de hand van Ashtar. Neem de handen van al jullie gidsen, inclusief het deel van jullie dat altijd en permanent verblijft in de Gebieden van Licht, of de Hemel, en dit is natuurlijk jullie Hoog Dimensionaal Zelf.

Natuurlijk is dit met jullie verbonden, dit deel van jullie, en het leeft in ieder van jullie en ook in al jullie energievelden zodat jullie letterlijk deze verbinding kunnen verlichten! Jullie kunnen dit ook doen door het zwaaien met Excalibur en te zeggen: "Ik herken mijn eigen Goddelijk Zelf, maar ik kies ervoor om mij te verbinden met ALLES van mij, in al mijn energievelden want ik weet dat ik een Goddelijk Wezen van liefde ben en ik weet dat ik hier ben om LiefdesLicht uit te stralen naar de hele wereld, en nog verder!”

En visualiseer dan, zoals Ashtar vertelde,** visualiseer jezelf levend in de Hogere Vibraties en hoe jullie zullen leven in de Gouden Eeuw – en verder, als jullie daarvoor kiezen. Jullie zullen een oneindige hoeveelheid keuzen hebben in jullie eigen wezens, over hoe jullie zullen gaan leven en transformeren terwijl jullie verder gaan op jullie ascensiepaden.

Dus bied ik jullie Excalibur aan zodat jullie je altijd de Waarheid over Wie Jullie Werkelijk Zijn zullen herinneren. Zwaai ermee en douche jezelf met de Waarheid die hij in zich heeft voor ieder van jullie! Kijk jezelf in de ogen en zeg: “Goedendag!” met Liefde en Aanvaarding voor degene in de spiegel die naar je terugkijkt. LEEF JULLIE GODDELIJKE WAARHEID EN DEEL DIE!!! Leer dit aan anderen, hoe jullie dit ook willen doen, omdat hetgeen een van jullie wil uitdrukken anders kan zijn dan wat anderen willen kiezen en uitdrukken. Het maakt niet uit, zolang het maar uitdrukkingen van Liefde zijn!

Er is ook vooruitgang als jullie dit doen. ZIE JE, JULLIE TRANSFORMEREN NIET ALLEEN JULLIE FYSIEKE ZELVEN, MAAR OOK AL JULLIE LICHAMEN, AL JULLIE ENERGIEVELDEN!!! En als jullie dit doen zullen jullie vrijlaten of loslaten…..alle gevoelens, gedachten, gedrag, of zelfs DNA-genetica die jullie hebben, die zeggen dat jullie ook maar iets minder zijn dan Goddelijke Meesters!

Dit is de grootste Waarheid voor ieder van jullie! En deze waarheid vertelt jullie dat jullie ALLEMAAL Goddelijke Meesters zijn. Jullie kwamen hier naar deze driedimensionale plaats om te ervaren en te leren en om jezelf en alle anderen Waarheid te leren kennen. Jullie zijn gemaakt van LiefdesLicht! Jullie kwamen vanuit LIefdesLicht en het is jullie bestemming om terug te keren naar deze Hemel waar alleen Liefde en alles dat Liefde schept bestaat!

Ik bied jullie mijn dank aan, want wij zijn familie. Wij zijn hier samen om te bereiken wat wij tot nu toe misschien nog niet hebben bereikt, ware het niet jullie bereidheid en moed om Excalibur te accepteren en de Waarheid die dit met zich meebrengt naar jullie eigen harten en jullie hele wezens!

Zwaai er dus mee en laat de blauwe golven van Waarheid jullie door en door wassen en jullie optillen. Zelfs nu voel ik jullie Liefde zich steeds meer uitbreiden. Houd dit zo, lieve Familie, terwijl ik bij jullie blijf, en samen zullen wij jullie Thuiskomst naar de Liefde vieren!

En zo is het.

Namaste! 

*  Alleluia van Pachelbel's Canon in D:

** Vertaling van Ashtar's Boodschap

Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, March 28, 2017. www.AshtarontheRoad.com
© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.