De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

vrijdag 3 maart 2017

Op deze dag van je leven / 3 maart 2017 / Neal Donald Walsch

3 maart 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…... Dat niets nooit zo somber is als het lijkt.
Alles is in feite een zegen.

Ik weet het, ik weet het ... dat is soms erg moeilijk te geloven.
Hoe kan een plotselinge, rampzalige gebeurtenis in iemands leven een zegen zijn?
Het vergt een andere kijk op dingen, ik weet het, om deze prachtige waarheid te zien.
Zelfs een diagnose van een terminale ziekte kan worden gezien als een ander geschenk
uit het leven wanneer ervaren vanuit een bepaald perspectief.

Het is een kans voor ons om,
bij het volgende hoogste niveau, opnieuw uit te drukken Wie We Werkelijk Zijn.
En, als blijkt dat wij op zielsniveau, inderdaad hebben besloten
om op deze specifieke wijze en tijd onze huidige lichamelijkheid te verlaten,
zou dat ook een uiting zijn van ons Hoogste Zelf.

En dus, zijn alle "rampen" zegeningen, nog niet begrepen door de Geest.
God wist dat dit een goede dag was voor jullie om dit te horen ...

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl