Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

woensdag 22 maart 2017

Live Kryon Channeling 177: Verandering. 3 /14 januari 2017 /Lee Carroll / Geplaatst: 22 maart 2017

Live Kryon Channeling 177:
Verandering. 3
Deze live channeling werd gehouden in San Jose, Californië.
14 januari 2017 /Lee Carroll / Geplaatst: 22 maart 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

De letter G is het grote geschenk. Kunnen jullie je een tijd voorstellen die – wat jullie nu ook zorgen baart – uiteindelijk het grootste geschenk van jullie leven gaat worden? Jullie zouden kunnen zeggen: “Er gebeurde iets dat mij ertoe bracht om iets te doen dat ik voorheen nooit zou hebben gedaan. Ik ben vredig en ik ben bij mensen waarvan ik houd, in plaats van drama te beleven met mensen die zich in de opschudding bevinden.” Dit is de pracht en de wijsheid van de oude zielen!

Het zien van een geschenk in opschudding is een attribuut van wijsheid. Jullie worden “voor-zieners” van jullie eigen bewustzijn! Jullie zijn in staat om een welwillende uitkomst te zien en zelfs al voordat die zich voordoet. Dit ontspant jullie. Lieve mensen, dingen kunnen niet gaan waarheen jullie denken dat zij gaan, zelfs als jullie denken dat zij het goed zullen doen. Zouden jullie iets beters accepteren?

Zouden jullie nog een verrassing accepteren die verder gaat dan jullie hebben overwogen? Een oude ziel zal dit doen omdat hij zal begrijpen dat deze dingen deel uitmaken van de grootste opwaardering van de mensheid.