De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 1 maart 2017

Heavenletter 399 Golven van licht / Geplaatst 1 maart 2017

Golven van licht
Brief uit de Hemel
Geplaatst 1 maart 2017God zei :

Alle golven bestaan uit licht. Golven zijn beelden van licht in beweging. Jouw hersengolven zijn licht in beweging. Golven bewegen. Hun toppen rijzen op en stoppen ogenschijnlijk voor een onderdeel van een seconde totdat ze zich weer voortbewegen. Trillende golven van licht. Jouw gedachten zijn licht.

Electriciteit is licht. Geluid is licht. Waarneming is licht. Aanraking is een lichtsignaal. Dichtheid is licht. Licht creëert licht. Wrijf maar twee stukjes licht waargenomen als hout, tegen elkaar, en je hebt licht. Vuur is licht. En jij bent ook licht.

Je bent een uitbreiding van licht. Dat betekent dat je een toverstaf van Mijn licht bent. Je zwaait Mijn licht rond op Aarde. Zwaai Mijn licht hoog rond. Breid de boog van Mijn licht dat je rondzwaait, uit.

Wanneer alles licht is, dan ben jij dus ook licht. Die gedachte verheft je hart voor een moment, maar toch beschouw je je leven en jezelf nog vaak als een last op Aarde. Maar licht weegt helemaal niets. En jij kunt niet terneer gedrukt worden, behalve in je gedachten.

Het maakt niet uit hoe zwaar je gedachten zijn, ze wegen niets.

Golven zijn graag vrij. Ze houden er niet van om beklemd te zijn. Ze hebben vrijheid nodig om in hun eigen stroming te bewegen. Laat je golven vol zijn. Laat hen hoog oprijzen en ver reiken. Laat ze groot zijn.

De snaren van jouw licht zijn dubbele snaren, want ze overlappen elkaar. Daar waar een top is, is ook een dal, en daar waar een dal is, is ook een top. We zouden kunnen zeggen dat jouw golven van Mijn licht verdriedubbeld zijn. We kunnen ook zeggen dat ze veelvoudig zijn. De lichtgolven van jou suizen door het universum en de weerkaatsingen van jou ontmoeten elkaar. Het is nauwelijks mogelijk om onderscheid te maken tussen inkomende en uitgaande golven van jou.

Het belangrijkste van golven is, dat het een illusie is, want je bent niets anders dan licht, en licht kan niet opgedeeld worden. Het kan niet uit elkaar gehaald worden en geïsoleerd worden.

Licht is licht. Het kent misschien variaties, maar dan is licht nog steeds licht en niets anders dan licht.

Jouw lichtgolven kunnen lichttrillingen genoemd worden, dus komen we tot de conclusie dat licht en geluid hetzelfde zijn, en al het andere dat je zintuigen je laten waarnemen, is ook licht. We kunnen zeggen dat al de zintuigen slechts één zintuig zijn. De vijf zintuigen die je voort doen gaan in het aardse leven, zijn slechts aspecten van één zintuig van licht dat zich aan jou voor doet. Er bestaat niets anders dan licht in het universum dat Ik geschapen heb; en toch richt jij je in het leven op verschillende aspecten.

Je kwam voort uit licht, en je bent nog steeds licht. Je bent licht dat afkomstig is uit Heaven en nu op het licht rondloopt dat Aarde heet.

Aangestoken licht.

Licht kromt zijn golven, en creëert patronen van muziek en kleur en smaak en geur en een geluid dat aanraking heet. Er bestaat zogenaamde beweging die jij tijd noemt. Licht schijnt met zodanige snelheid dat jij slechts de nagloei ervan waarneemt. Zoals de sterren die je aan de hemel ziet die slechts een schim zijn van waar hun licht was, werd datgene dat jij ziet op Aarde lang geleden geschapen en is al weer verder gegaan in zijn golfachtigheid, want er bestaat alleen maar tijdloosheid, en geen tijdsmarges.

Je bestaat niet in delen, maar in volledigheid. Je bestaat niet in tijd, maar in tijdloosheid. Alles dat minder is dan eeuwigheid en Eenheid, is een illusie die bestaat uit deeltjes bewegend licht. Maar licht in het leven beweegt, en licht omvat jou, en je bent onmiddelijkheid omdat eeuwigheid dat is. Het is niet-bewegend licht dat kennelijk blijft bewegen, voortrollend in leven. De sporen die je ziet zijn slechts fragmenten van wat al om je hart heen cirkelt. Je bent licht dat is voortgebracht.

Licht is niet afhankelijk van de toon van je hart dat slechts een lichtsignaal is. Het kloppen van je hart is niet het licht zelf, want het lijkt alleen maar zo dat licht stopt, en daarom lijkt het alleen maar te bewegen, maar eeuwigheid stopt niet, en toch bevat het alles omdat alles er uit voort komt. Alles is niets anders dan licht dat door zichzelf heen gaat.

Op dezelfde manier bestaat er ook geen tijd en ook geen ruimte. Niets pakt iets op. Alles staat stil. Niets beweegt. En zo is de dimensie van leven waar jij bestaat, een illusie. Eenheid bestaat, en al het andere is spel van deze Eenheid. Er bestaat geen tijd. Er bestaat geen ruimte. De wereld waar je in leeft is een alternatieve werkelijkheid, maar het is niet het Werkelijke. Trek je aardse werkelijkheid dan ook dichter naar het licht toe.

vertaald door: ancoterpstra