De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zondag 12 maart 2017

Dagtekst van Zondag 12 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 12 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

""Ken uzelf"" - betekenis van dit voorschrift

"God is in ons en buiten ons. En hetzelfde geldt voor ons hogere Zelf: het woont in de sublieme regionen en woont ook in ons. Maar hoe kunnen wij de aanwezigheid voelen van deze goddelijke entiteit die een en al licht, een en al liefde en almachtig is? Dat is natuurlijk moeilijk, maar we moeten beginnen bij het begin: in onszelf alle sporen zoeken van deze aanwezigheid, in het besef dat het ons ware zelf is.

Er is gezegd: "Ken uzelf." Om uzelf echt te kennen, moet je jezelf kennen in het hogere, in de goddelijke wereld. Zolang de mens niet beseft dat hij hogerop bestaat als een deeltje van de Godheid, zal hij zichzelf niet kennen. Zichzelf kennen is zichzelf vinden op hetzelfde ogenblik als men God vindt. Wanneer men God vindt, vindt men ook de liefde, het licht, de vrijheid, de vreugde, en niet alleen vindt men die in zichzelf, maar ook in alle menselijke wezens, en ook in de dieren, de planten, de stenen. Als we God in onszelf hebben gevonden, ontdekken we Hem overal, en dit is waarachtig zichzelf kennen."