De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zaterdag 25 maart 2017

Dagtekst van Zaterdag 25 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 25 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Meesterschap over ons lot: nooit rekenen op wat van buitenaf komt –

"Wie meesterschap over zijn lot wil verwerven, hoeft niet zoveel belang te hechten aan wat van buitenaf op hem afkomt: moeilijkheden of meevallers, verlies of voordelen. Dat hij vooral zelf werkt, met de wetenschap dat alle mogelijkheden in hem liggen. Op die manier zal hij sterker worden en zal hij steeds meer in staat zijn om aan alle situaties het hoofd te bieden: aan mislukkingen… maar ook aan successen, want zowel successen als mislukkingen houden gevaren in.

Reken op geen enkele uiterlijke aanwinst of succes, op welk gebied dan ook. Vallen ze jou te beurt, dan zijn ze natuurlijk welkom, maar reken er niet op, want niets uiterlijks is definitief of behoort je werkelijk toe. Op een dag zal het je toch ontglippen. Je moet er alleen aan werken om innerlijk sterk en rijk te worden, in je hart, je verstand, je ziel en je geest, want alleen wat je daar verworven hebt, zal je voor eeuwig toebehoren. En op die manier zal je je altijd vrij en onafhankelijk voelen."