Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zaterdag 18 maart 2017

Dagtekst van Zaterdag 18 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 18 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Het hart en het verstand moeten elkaar in evenwicht houden –

"Je moet leren afwisselend gebruik te maken van de vermogens van het intellect en van die van het hart. Dat wil zeggen, de koude stroom die circuleert in het gebied van de wijsheid in evenwicht brengen met de warme stroom van de liefde. De waarheid schuilt in dit evenwicht. Als ze het niet wordt getemperd door de wijsheid, leidt de liefde tot sentimentaliteit, achteloosheid, sensualiteit; maar zonder de liefde leidt de wijsheid tot onverschilligheid, minachting, wreedheid. Dus de koude van de wijsheid moet de warmte van de liefde matigen en de warmte van de liefde moet de koude van de wijsheid verzachten. De waarheid, dat wil zeggen het leven zelf, vindt in dat gematigde klimaat de beste voorwaarden.

Opdat de graankorrel zich normaal zou ontwikkelen, heeft hij warmte nodig, maar niet te veel, en koude, maar ook niet te veel. Er is een optimale temperatuur voor alle zaden en waarom ook niet voor dat zaadje dat de mens is? Waarom zou hij een uitzondering zijn?"