De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 8 maart 2017

Dagtekst van Woensdag 8 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 8 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De gedachte - haar rol in onze vervolmaking

"De gedachte speelt een belangrijke rol in ons vervolmakingsproces. Degene die wijzer, broederlijker en sterker wil worden, kan dus tijd besteden aan het wensen en visualiseren van deze kwaliteiten. Laat hem zichzelf voorstellen, omgeven door licht, terwijl hij zijn liefde naar de hele wereld stuurt en weerstand biedt aan moeilijkheden en verleidingen... Geleidelijk zullen de beelden, die hij zich van deze kwaliteiten vormt, levend worden, zij zullen op hem inwerken, hem transformeren en ertoe bijdragen uit het universum de geschikte elementen aan te trekken, om deze in zijn hele wezen te laten doordringen. Natuurlijk vraagt het veel tijd en werk voor hij resultaten boekt. Maar de dag dat het resultaat bereikt is, kan hij er niet meer aan twijfelen. Hij voelt boven zich een levende entiteit die hem beschermt, onderricht, zuivert, verlicht en hem in moeilijke omstandigheden de steun geeft, die hij nodig heeft.

Wij moeten dus beginnen met iets ideaals te vormen in de wereld van de geest. Vervolgens zal, dankzij de gedachte, deze volmaaktheid geleidelijk aan neerdalen in onze psychische materie om er zich te concretiseren."