Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

woensdag 22 maart 2017

Dagtekst van Woensdag 22 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 22 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De hoop: een voorproef van het volmaakte leven –

"De hoop is geen vaag verlangen naar een gemakkelijker en aangenamer leven. Het is een wijsheid die het verleden en het heden weet te gebruiken om zich op de toekomst voor te bereiden en erop in te werken. Hopen is in staat zijn een prachtige realiteit te beleven die nog niet verwezenlijkt is.

Je kunt dus zeggen dat de hoop een voorproef is van een volmaakt leven. Dankzij haar eet je, drink je en voed je je met een geluk dat je nog niet kent, maar dat de echte realiteit is. Want de echte realiteit ligt niet op het fysieke vlak, maar in de goddelijke wereld. De echte realiteit is dat je een erfgenaam van de hemel en van de aarde bent. Je kunt je erfenis nog niet in bezit nemen omdat je nog te jong en te onervaren bent, maar ze is er al en je moet weten dat ze op jou ligt te wachten."