De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 22 maart 2017

Dagtekst van Woensdag 22 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 22 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De hoop: een voorproef van het volmaakte leven –

"De hoop is geen vaag verlangen naar een gemakkelijker en aangenamer leven. Het is een wijsheid die het verleden en het heden weet te gebruiken om zich op de toekomst voor te bereiden en erop in te werken. Hopen is in staat zijn een prachtige realiteit te beleven die nog niet verwezenlijkt is.

Je kunt dus zeggen dat de hoop een voorproef is van een volmaakt leven. Dankzij haar eet je, drink je en voed je je met een geluk dat je nog niet kent, maar dat de echte realiteit is. Want de echte realiteit ligt niet op het fysieke vlak, maar in de goddelijke wereld. De echte realiteit is dat je een erfgenaam van de hemel en van de aarde bent. Je kunt je erfenis nog niet in bezit nemen omdat je nog te jong en te onervaren bent, maar ze is er al en je moet weten dat ze op jou ligt te wachten."