Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

vrijdag 17 maart 2017

Dagtekst van Vrijdag 17 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 17 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Goddelijke zegeningen - zich openen om hen deze ontvangen

"Om de heilzame invloeden te ontvangen, die de ruimte doorkruisen, moet men zich openen. God heeft al zijn zegeningen in overvloed verspreid, en als je ze niet ontvangt, is het omdat je zo’n beperkte opvatting hebt over het leven dat je jezelf afsluit voor Hem. Vervolgens klaag je: “Niemand hoort mij, niemand komt me te hulp, ik ben alleen, ik ben verlaten? Het is niet mogelijk dat er een God bestaat!”

De mensen zijn toch buitengewoon: ze brengen zichzelf in een erbarmelijke toestand en daarna trekken ze daaruit het besluit dat God niet bestaat! Niets anders! Laat ze eens proberen zich voor God te openen en met Hem te communiceren, dan zullen ze ontdekken dat Hij altijd aanwezig is om hen te ondersteunen en te verlichten. En als ze die hulp en dat licht niet hebben ontvangen, is het omdat ze zich afgesloten hadden. Wie zich beperkt, doet zichzelf pijn. Doe je best om je te openen, je te verruimen: je zult door vreugde overspoeld worden en je zult overal de zegeningen van de goddelijke aanwezigheid voelen, boven jou, om je heen en in jou."