Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

maandag 27 maart 2017

Dagtekst van Maandag 27 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 27 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De stilte, uitdrukking van de goddelijke aanwezigheid -

"Sommige mensen verdragen de stilte niet, want ze ervaren haar als een leegte, een afwezigheid: afwezigheid van beweging, afwezigheid van leven. In werkelijkheid is er stilte en stilte, en over het algemeen kunnen we zeggen dat er twee soorten stilte bestaan: die van de dood en die van het hogere leven.

Het is de stilte van het hogere leven die we moeten liefhebben en in ons cultiveren. Deze stilte is geen inertie, maar een intense arbeid die gerealiseerd wordt in de schoot van een volmaakte harmonie. Het is evenmin een leegte, een afwezigheid, maar een volheid vergelijkbaar met deze die ervaren wordt door wezens verbonden door een grote liefde: wat zij beleven, gaat zo diep dat ze het niet kunnen uitdrukken, noch door gebaren of noch door woorden. De echte stilte is de uitdrukking van een aanwezigheid, de goddelijke aanwezigheid."