Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

donderdag 30 maart 2017

Dagtekst van Donderdag 30 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 30 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De ziel en de geest die we moeten zoeken bij de mensen -

"Vijandigheid en haat tussen de mensen ontstaan omdat ze er, ten opzichte van elkaar, nooit aan denken dat ze in het gezelschap zijn van een geest, van een vonk die zich probeert te openbaren. En dat het, om die aanwezige geest te helpen, de moeite loont om goed, geduldig en mild te zijn. Door de manier waarop ze elkaar gewoonlijk bekijken en door wat ze bij de ander zien als ze elkaar ontmoeten, is het onvermijdelijk dat ze uiteindelijk zin krijgen om elkaar af te maken.

En zelfs de christenen, die zogezegd de naastenliefde als fundament van hun godsdienst hebben, blijven ook zij niet leven in vijandschap en confrontatie? … Ja. En waarom? Juist omdat ze altijd stilstaan bij de lagere uitingen van de anderen. Als ze eraan zouden denken dat er in hen een ziel en een geest leeft, waarmee ze contact kunnen maken, zouden ze zich verplicht voelen om zich anders te gedragen."