Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

dinsdag 7 maart 2017

Dagtekst van Dinsdag 7 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 7 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Goed en kwaad - twee aspecten van eenzelfde werkelijkheid

"Het leven is gebaseerd op het bestaan van tegengestelden, dat wil zeggen op het principe van de polariteit: actief en passief, mannelijk en vrouwelijk, extravert en introvert, goed en kwaad. Deze tegenstellingen zijn in feite slechts elkaars aanvulling en daaruit komt de beweging voort. En deze idee wordt uitgedrukt door het cijfer twee, het getal van de polarisatie. De 2 is de 1 die zich opgesplitst heeft in positief en negatief.

In het kaartenspel van de Tarot wordt de 2 voorgesteld door de Paus of de Hogepriesteres, die een geopend boek op de knieën houdt. Een gesloten boek stelt de 1voor, een geopend boek de 2. Wie deze arcanum kan ontcijferen is in staat om het probleem van het kwaad in het leven op te lossen. Hij begrijpt dat het goede en het kwade, de liefde en de haat, het licht en de duisternis, hoewel tegengesteld in hun uitingen, twee aspecten zijn van dezelfde realiteit. Het heeft dus geen zin om te het kwaad te bestrijden, met de gedachte dat men het op een dag kan vernietigen. Men moet alleen leren hoe men de krachten van het kwaad (moeilijkheden en beproevingen) kan benutten om ze in constructieve energieën om te zetten. "