Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

dinsdag 28 maart 2017

Dagtekst van Dinsdag 28 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 28 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Deugden zijn zaden die ontkiemen onder de spirituele zon -

"Ieder jaar in de lente, bij de terugkeer van het licht en de warmte, beginnen alle zaden die onder de grond zitten te ontkiemen. Dat weet je, dat heb je al gezien, maar je hebt niet begrepen dat een identiek verschijnsel zich ook in jou kan voordoen. Want ook in jou bevinden zich zaden en kiemen, dat wil zeggen kwaliteiten en deugden die God daar vanaf het begin heeft neergelegd. En als die niet ontkiemen, komt dat omdat je er niet aan denkt je bloot te stellen aan de stralen van de spirituele zon.

Indien we vanaf de eerste dagen van de lente elke ochtend naar de zonsopgang gaan kijken, naar de zon die het zuiverste beeld van de Goddelijkheid is, doen we dat om onze zaden de beste voorwaarden tot groei en manifestatie te bieden. Niemand hoeft zich intelligent, geleerd of wijs genoeg te voelen om deze praktijk te minachten. Zowel op het spirituele vlak als op het fysieke ontkiemen de zaden slechts dankzij de zon."