De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

dinsdag 7 februari 2017

JEZUS: Jullie welkom zal aanvangen met de meest glorieuze vieringen. / 5 februari 2017 door John Smallman


JEZUS:
Jullie welkom zal aanvangen met de meest glorieuze vieringen.
5 februari 2017 door John Smallman

Wanneer een mens wakker wordt in het bewustzijn van hun ware aard is dat altijd een onvergetelijk moment. Zij zullen zich altijd precies herinneren wat ze aan het doen waren op dat moment en hoe plotseling dit ontwaken was. Voor een moment verliep alles in hun leven 'normaal', het volgende moment wisten ze dat ze Een waren met de Bron, en alle twijfels en onzekerheden losten onmiddellijk op. Het was een moment van intense vreugde.

Iedereen, elke bewuste entiteit geschapen door God, zal het wonder van dat ontwaken ervaren. Het is ieders lot, een onvermijdelijk en goddelijk verzekerde voltooiing van ieders terugkeer naar het bewustzijn van eenheid met hun Bron - de Alfa en de Omega. Geen van beide is compleet zonder de ander en onvolledigheid is onmogelijk, zodat je nooit zonder de ander bent, jullie Hoger Zelf, jullie God Zelf, jullie Eenheid, en dus ook jullie uiterste compleetheid in de Goddelijke Eenheid is constant en eeuwig. Jullie werden geschapen als Eén met de Bron, en die staat is onveranderd en onveranderlijk, jullie hebben het alleen maar heel tijdelijk uit het oog verloren, kortstondig is het aan het zicht onttrokken door een zeer kleine passerende wolk - en dan onmiddellijk, is de zon weer zichtbaar in al zijn oneindige schittering en glans.

God houdt zo van Zijn Schepping, dat het hem behaagt volledig wakker te zijn, volledig bewust, volledig gewaar, en volledig in leven, en zo zal het zijn. De keuze om spelletjes te spelen in een illusoire omgeving van pijn en lijden is ingetrokken en jullie ontwaken vindt plaats op dit moment. Er zijn tekenen van dit alles om jullie heen, open jullie ogen en zie, geniet vervolgens van de daaruit voortvloeiende kennis. Niet een van jullie is vergeten, verlaten, ongezien, onwaardig of op enigerlei wijze geoordeeld en te licht bevonden. Jullie blijven eeuwig perfect, net zoals jullie geschapen zijn, dus ontspan je volledig in zelfacceptatie en geniet van de menselijke vorm die je hebben gekozen om te bewonen, totdat je voelt dat je het niet meer nodig hebt, en het volledige bewustzijn van je goddelijke natuur zal jouw hart met vreugde vullen.

Jullie zijn liefde. Er is niets anders, dus laat jullie zelf eens te meer bewust zijn van deze goddelijke Waarheid. God wil dat jullie je bewust zijn, omdat Hij weet dat het jullie grote vreugde zal brengen, en Zijn verlangen, Zijn Wil voor jullie is constante en eeuwige vreugde. De enige reden waarom jullie niet deze staat ervaren is omdat jullie niet jezelf toestaan om het te ervaren. Jullie laten negatieve zelf-oordelen toe om jullie beeld te vertroebelen, om de realiteit voor jullie te verbergen.

Een van de belangrijkste aspecten van de illusie is jullie negatieve zelfoordeel. Toen jullie ervoor kozen om de afscheiding te ervaren wisten jullie dat het een afwijzing van Gods eeuwige liefde voor jullie was, maar jullie maakte die keuze hoe dan ook om te bewijzen aan jullie zelf dat jullie God niet nodig hadden. Het was een beetje als een tiener die het nodig vindt om de onafhankelijkheid van ouders te bewijzen door het weggaan van huis of op een lange wereldreis gaan. Maar achter die behoefte om hun onafhankelijkheid te bewijzen blijft de wetenschap dat als de dingen niet goed blijken te zijn, zij dan altijd terug kunnen keren naar huis. Als dat gebeurt voor hen, kunnen ze goed wat schaamte voelen omdat zij hebben ontdekt dat zij nog niet volledig zelfstandige volwassenen zijn, die op zichzelf de wereld in kunnen gaan, desalniettemin keren zij terug naar de veiligheid van thuis.

Nou, het is heel veel hetzelfde voor jou en God. Diep in je hart weten jullie dat jullie eeuwig geliefd en gekoesterd worden, maar er blijft dat de onderliggende gevoel van schaamte gekoppeld aan negatief zelf-oordeel "Ik ben niet goed genoeg, ik kon het niet maken op mijn eigen en nu moet ik vragen om thuis te mogen komen, misschien zal ik worden weggestuurd." En als ouders, tenzij jullie in een extreem conflict zijn met jullie kinderen, weten jullie dat jullie ze altijd van harte verwelkomen thuis, omdat jullie van ze houden en hen willen helpen op elke manier dat jullie kunnen. Jullie zouden je nooit van hen afwenden.

En, natuurlijk, God, onze hemelse Vader is oneindig liefdevol en accepterend! Jullie hoeven je alleen maar te Hem te wenden in volledig vertrouwen, afgezien van jullie twijfels, angsten, vrees en jullie negatieve en ongeldige zelfoordelen, door het openen van jullie harten volledig naar het veld van de liefde die jullie omringt op elk moment van jullie bestaan. Er is niet zoiets als goddelijke vergelding, oordeel, of afwijzing, is er slechts Liefde. En die Liefde is oneindig. Nogmaals, de meeste van jullie hebben een andere getroost - een kind, een broer of zus, een echtgenoot, een vriend, die in pijn is, fysiek of emotioneel - en de gevoelens van liefde die jullie diep in je hebben voor die andere zijn zeer intens op dat moment. Wel nu, de gevoelens van liefde die God voor jullie heeft zijn oneindig veel meer intens, in feite ver voorbij jullie vermogen om te bedenken.

Vertrouw er gewoon op dat Gods liefde voor jullie altijd bij jullie is, aangezien het dat zeer zeker is, en ga vervolgens naar binnen om jouw heiligdom, jouw innerlijke altaar waar de vlam van Zijn liefde voor jouw constant brand en open je hart om Het te ontvangen. Hij biedt Het jouw aan op elk moment en wacht Liefdevol op jou om het te accepteren. Doe dat, en voel de warmte en het comfort en de veiligheid van Zijn goddelijke omhelzing. Het is jouw eeuwig huis, het huis waarin je altijd volledig welkom bent en welke je nooit zal afwijzen of zal wegsturen. Het is jouw huis, en je hebt het volste recht om er binnen te gaan. Als je dat doet zal jouw verwelkoming beginnen met de meest glorieuze vieringen omdat je erg werd gemist.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Bron: https://johnsmallman2.wordpress.com

vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl