De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zondag 26 februari 2017

Het Verlaten van de Tijd Door de Arcturianen via Suzanne Lie / 23-2-2017

Het Verlaten van de Tijd
Door de Arcturianen via Suzanne Lie / 23-2-2017

Het verlaten van de tijd is een erg verwarrend concept voor velen van onze geAarden, aangezien “tijd” het ENIGE stabiele component is geweest in hun 3D leven. Echter, zodra het bewustzijn begon te resoneren met 4D, realiseerden zij zich dat er een diepe drang was om origineel te zijn en om hun geest meer te gebruiken op een meer verkennende, oorspronkelijke manier.

Maar  net toen zij begonnen om weg te vliegen in hun geest, riep iets in hun dagelijkse leven, hen om terug te keren. Natuurlijk waren er de artiesten en de mystici die hun innerlijke wereld verkozen boven de uiterlijke werelden. Soms werkte dat voor hun, maar soms troffen zij zichzelf aan zonder de levensbehoeften van de werkelijkheid van de 3D.

Dus hoe kunnen onze geAarden hun weg vinden om te functioneren in de 3D werkelijkheid van tijd, ruimte, polariteit en oorzaak en gevolg terwijl zij ook de “tijd” verlaten om het NU te ervaren van de nieuwe 5D energievelden die in toenemender mate samensmelten/ zich samenvoegen met hun 3D leven?


Hoe leeft iemand een 3D leven dat wordt beheerst door de klok, terwijl zij ook ontsnappen naar hun 5D NU voor diepe rust, ontspanning en educatie? Deze vraag is eenvoudiger om te beantwoorden dan dat het wordt geleefd.

Enerzijds, zoals de geAarden hun primaire aandacht beginnen uit te breiden naar hun 5D frequentie van bewustzijn, beginnen zij de tijd te verliezen, ruimte wordt een multidimensionale werkelijkheid en hun bewustzijn begint te zwerven in de hogere dimensies zonder toestemming van hun 3D gedachten/geest.

Het eerste dolen van de 3D gedachten/geest, verder dan zijn normale beperkingen van een 3D werkelijkheid, neemt vaak het dwalende bewustzijn mee in de 4D astrale wereld. In deze laagste rijken van de 4D, vaak gekend als het “Lagere Astrale Vlak” neemt de 3D geest/gedachten de angsten waar die de beperkingen hebben gecreëerd om stand te houden in hun dagelijkse leven.

Wanneer de eigenaar van deze 3D gedachten/geest in staat is om terug te kijken naar zijn/haar  angsten en zorgen uit het verleden, creëren zij een pad waardoor hun gedachten/geest kan uitbreiden naar de hogere subvlakken van 4D waarin hun aangeboren imaginatie wordt geactiveerd.

Echter, faalangsten moeten onder ogen worden gezien voordat men kan binnenstappen in de werkelijkheid van het zijn van een scheppend wezen. De meeste van deze angsten werden als het ware in hen geïmplanteerd toen zij jong waren, zij hebben deze onopgeloste angsten voortgebracht vanuit andere incarnaties of de angsten zijn sociale angsten, waar een ontwaakt persoon zich bewust van is.

Als iemand kan kijken in zijn /haar persoonlijke en sociale angsten, blijf dan rechtop staan en stuur deze angsten de helende kracht van Onvoorwaardelijke Liefde, dan transmuteren deze helende angsten naar de volgende hogere octaaf van de werkelijkheid met het Violet Vuur,zij kunnen het portaal openen naar hun Multidimensionale ZELF .

Wanneer een verbinding is gemaakt met iemand zijn/haar Multidimensionale ZELF, wordt hun Multidimensionale Geest geactiveerd. Doordat dit wordt geactiveerd, hebben zij een multidimensionaal (men kan zeggen) besturingssysteem welke de waarnemingen kan vertalen van de 5D en verder in/naar het besef van bewustzijn van het brein van 3D.

Het brein van 3D is niet in staat om waar te nemen, begrijpen of te wisselwerken met hogere frequenties van werkelijkheid.
Daarvoor, wandelt de “eigenaar van dit brein” dagelijks door een multidimensionale werkelijkheid, maar hij/zij is enkel bewust van de aspecten van de lagere frequenties van het 3D van hun leven.

Echter nu die hogere frequenties van licht de Aardse atmosfeer binnenkomen, beginnen meer en meer mensen dat wat onzichtbaar is geweest, stil, onvoorstelbaar en zelfs onmogelijk, waar te nemen.

Hun reactie op het waarnemen van wat achter de sluier is en verder, kan behoorlijk emotioneel zijn en velen kiezen ervoor om datgene wat zij niet kunnen begrijpen totaal te negeren. Het is om deze reden dat wij, jullie Galactische familie en hogere expressies van jullie ZELF, contact opnemen met onze menselijke expressies door/via zoveel mogelijk kanalen als mogelijk.

Met “kanalen” bedoelen wij de geAarden die zich herinneren, of nooit hun hogere expressie van het ZELF in de hogere dimensionale versies van de werkelijkheid hebben vergeten.
Sommige van de onlangs ontwaakten kunnen gechoqueerd zijn of zelf angstig, door de visioenen, auditieve berichten, die zij alleen horen, en van de lichamelijke sensaties en/of herinnerde dromen van andere werkelijkheden.

Aan onze geAarden is geleerd sinds de kindertijd dat hun fysieke wereld de enige wereld is. Ja, daar is de lucht, dat houdt in dat alleen daar vliegtuigen vliegen. Maar nu, deze 3D frequenties van de “lucht” aan het uitbreiden zijn naar en vervagen met de hogere dimensionale frequenties van de werkelijkheid.

Echter, het driedimensionale brein is slechts gekalibreerd om waar te nemen en communiceert bewust met de driedimensionale frequentie van werkelijkheid. Gelukkig is slechts 3% van het fysieke brein nodig voor de beperkte, driedimensionale perceptie van de werkelijkheid.

Zo, wat is er aan het gebeuren binnen de 97% van jullie ongebruikte brein? Wij zijn binnen jullie NU om jullie te informeren over dat het deel van jullie brein dat niet wordt gebruikt in jullie 3D versies van werkelijkheid, dat eigenlijk HEEL actief is in jullie hogere dimensionale versies van werkelijkheid. In feite, de hogere dimensionale werkelijkheden die jullie kunnen waarnemen zijn eigenlijk hogere dimensionale werkelijkheden van jullie eigen Multidimensionale ZELF.

Echter degene die 3D overheersen, die ook grotendeels beperkt zijn tot slechts 3% van hun brein, moeten ervoor zorgen dat degenen waarvan zij geloven dat zij over hen heersen, ook hun zelf beperken tot 3% van hun brein.

Dit is heel beangstigend voor de degenen die 3D overheersen omdat zij zich bewust zijn dat, omdat zijn hun werkelijkheid leven binnenin het lagere 3D van de “macht-over-anderen”, zij hun bewustzijn niet uit kunnen breiden in/naar hogere dimensies.

Wat deze oude overheersers nooit hebben geleerd is dat wanneer iemand handelt vanuit een vorm van “macht-over-anderen”, zij zich geheel hebben afgescheiden in een individuele vorm. Deze “individuele bewustzijnsvorm” wordt gewoonlijk gedreven door de behoefte om “macht-over-anderen” te handhaven.

 “Enkel het zijn van 3D individuen” ZONDER contact met hun hogere dimensionale expressies van het ZELF, beperkt hun ervaring van werkelijkheid in de 3D Matrix. De meeste van deze “ogenschijnlijk menselijke, maar eigenlijk de verstokenen van het menselijk erfgoed” zijn zich niet bewust dat zij zichzelf hebben gevangen in de 3D Matrix.

Er zijn nog miljoenen anderen die nog steeds gevangen zijn in de 3D Matrix, over wie zij hun “macht-over-anderen” kunnen uitoefenen.
Echter, het 5D Licht dat aanhoudend dieper en dieper stroomt in Gaia’s planetaire lichaam  en haar atmosfeer, begint zich te infiltreren en de 3D licht golven worden overreden, er wordt over/doorheen gestroomd.

Op dezelfde wijze dat helder water roze wordt door een druppel rode inkt, wordt het 3D Licht 4D en uiteindelijk 5D aangezien de 5D Lichtgolven zich constant vermengen met de 3D en 4D frequenties van Licht.

Degene, wiens bewustzijn enkel de 3D en lagere 4D dimensies van werkelijkheid kunnen volgen, bijhouden, zullen NIET in staat zijn om de hogere werkelijkheden van bewustzijn waar te nemen.
En zelfs als zij deze hogere frequenties kort zouden kunnen waarnemen, zouden zij niet kunnen geloven dat zij echt zijn.

Zij kunnen niet geloven dat de hogere dimensies echt zijn omdat dan hun eigen bewustzijn, welke werd verloren gedurende hun vroegste jaren van indoctrinatie, zou ontbranden en zij zouden NIET in staat zijn om anderen te behandelen op een manier waarop zij zichzelf niet zouden behandelen.

Het was een belangrijk deel van hun vroegtijdige hersenspoeling dat het zwak was om GEEN “macht-over-anderen” te hebben. Geen van deze kinderen wilde zwak zijn, dus zij zochten “macht-over-anderen”.
Realiseren jullie zich hoeveel van jullie 3D werkelijkheid is gebaseerd op competitie en de winnaar is altijd beter – maakt niet uit hoe ze winnen.

Natuurlijk zijn wij blij om waar te nemen dat meer, steeds meer leden van de mensheid enkel zoeken naar hun “Kracht Binnenin.”
Wanneer iemand zijn Kracht Binnenin zoekt, wordt het proces aangevangen van de terugkeer naar een bewuste verbinding met hun eigen Multidimensionale ZELF.

Macht Over Anderen is beperkt tot de 3D en lagere astrale vlakken.
Macht Over is een korte termijn oplossing, uiteindelijk, zullen zij die hebben geprobeerd “macht over” te handhaven hun eigen Kracht Binnenin vinden.

Wanneer iemand ooit zijn “Kracht Binnenin” herwint, hebben zij de moed en vasthoudendheid, om op te staan tegen degenen die macht over hen hadden. Deze kringloop, tijdsloop van “slachtoffer zijn,  overwint dan ten laatste de slachtoffermaker” dit is ontelbare malen herhaald gedurende de lange geschiedenis van Gaia.

Het is een “favoriete holografische werkelijkheid” geweest om een sterk gevoel van innerlijke kracht en moed bij te brengen. Echter, Gaia wordt moe van het ontduiken van dit holografische programma.
Voor één ding, het is doorgaans het Aarde Lichaam van Gaia dat beschadigd overblijft door de vele oorlogen van de mensheid.

De voornaamste zorg van Gaia is dat Zij wordt geroepen naar/in een THUIS van een hogere dimensionale expressie van Haar Planetaire ZELF.
Net zoals de mensheid veel heeft geleden gedurende de afdaling van de Aarde in de 3D, Gaia – de levende essentie van de planeet Aarde – heeft ook geleden.

Van een ding waar nog veel mensen zich onbewust van zijn is dat Gaia, zwijgend Haar Planetaire Bewustzijn heeft uitgebreid in/naar de hogere 4D en lagere 5D resonantie van werkelijkheid. Alle werkelijkheid heeft een resonantie, een frequentiegraad, welke de dimensie van werkelijkheid definieert die wordt ervaren door al degenen die verblijven binnen deze werkelijkheid.

Gaia heeft geresoneerd met de werkelijkheid van 3D en 4D sinds Zij bijna van haar as viel, lang, lang geleden. Gaia weet wat veel mensen niet weten, en dat is dat het tijdperk van de bewoning van de  3D frequentie van de Aarde aan het eindigen is.

Echter, jullie moeten denken in “planetaire tijd”. Daarvoor, zou dit eindeloze jaren kunnen nemen voor de mensheid, maar Gaia kan deze mogelijke werkelijkheid zien en heeft “Haar Planetaire Vizieren” ingesteld op het nog verder uitbreiden van Haar resonantie, voorbij haar huidige 3D/4D dimensionale frequentie graad naar Haar 5D frequentie graad.

Veel mensen hebben de innerlijke roep van Gaia gevoeld, hun planetaire moeder, om zich met Haar te verenigen en hopelijk te assisteren, aangezien zij haar “bewonings zone” uitbreid naar het hogere 4D en 5D.

Vele Sjamanen en Astrale Reizigers hebben gereisd in de 4D bewonings zone van Gaia. Maar binnen dit NU, breiden steeds meer mensen, die aan de Aarde zijn gebonden, hun bewustzijn uit naar de 5D.

Met dit 5D bewustzijn zijn zij in staat onze Sterrenschepen te zien en zelfs de nachtelijke bezoeken te herinneren aan jullie Sterrenschepen of Thuiswerelden. Met andere woorden, jullie Multidimensionale Bewustzijn wordt steeds groter naar de bewuste ontvangst van de 5D energie patronen en verder.

Deze energie patronen kunnen worden gezien (vertaald) als inzichten en/of kanalen van jullie hogere dimensionale zelf, nachtelijke bezoeken in jullie hoger dimensionale lichaam naar jullie Schip en/of Thuiswereld en/of rechtstreekse instructies van jullie eigen Hogere Zelf om jullie te helpen wanneer jullie Gaia assisteren.

De mensheid is begonnen met te ontwaken uit een lange “slaap” in 3D.
Mensen denken vaak dat ze “wakker” zijn terwijl ze aan het werken en functioneren zijn via hun 3D bewustzijn.

Echter, voor ons in de hogere dimensies, nemen wij de mensheid waar als “in slaap” zijnde terwijl ze in hun 3D Fysieke Lichaam zijn. En wij nemen de mensheid waar als “wakker” zijnde wanneer zij reizen in hun 4D, Astrale Lichaam.

Wij zijn zeer verheugd toe te voegen dat wij heel blij zijn om meer en meer mensen waar te nemen als “wakker” zijnde als jullie je met ons verenigen op het Schip, of jullie Thuiswereld, in jullie 5D Lichtlichaam.

Zoals steeds meer en meer van jullie “verschijnen in een Lichtlichaam” terwijl jullie wakker zijn in jullie 3D werkelijkheid, zullen jullie GROOTS Gaia helpen met Haar “verschijnen” in Haar 5D Lichtplaneet.

Zegeningen voor jullie allemaal,
Wij wachten op de aanblik van jullie prachtige Lichtshow.

De Arcturianen.


Vertaald door Anja voor Gaia en Wakkere mensen.