De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

vrijdag 10 februari 2017

Heavenletter 33 Een Voorbeeld van de Eeuwigheid / Geplaatst 10 februari 2017

Een Voorbeeld van de Eeuwigheid
Brief uit de Hemel
Geplaatst 10 februari 2017God zei :

Ik leer jou om in het moment te zijn. Dat is waar We het over hebben. Niet in het verleden. Niet tevoren. Maar in het moment dat helemaal geen moment is maar dat een voorbeeld van de Eeuwigheid is. Je komt aan het Grootse Stuurwiel. Je komt van de kleine speelgoedsturen af. Je zult niet van het Grootse Stuurwiel vallen, maar je moet van het speelgoed afkomen.

Er werden tekeningen van het leven voor jou geschetst, en jij accepteerde ze. Iemand nam een potloodstompje en schetste een plaats voor jou. Ze tekenden een beeld van jou en ze tekenden kleine dingen om jou heen en jij dacht dat de schets waar was.

Maar Ik heb een groter beeld van jou. Er is geen doek om Mijn beeld van jou te bevatten. Er is niets groot genoeg om Mijn tekening van jou te bevatten, omdat dat van Mij Waarheid is en jij groter bent dan het Universum. Jij bent uitgestrekter dan het uitgestrekte. Alle beelden van jou zijn vals behalve het Mijne. Mijn tekening van jou, wat hetzelfde is als te zeggen jij, is geen krabbel. Het is geen vieze vlek. Het is geen vervorming. Het is geen geminimaliseerde kopie van jou. Het is ook geen groter gemaakte kopie. Het is simpelweg jou in de zuiverheid van Godheid, Mijn beeld geplant in een klein lichaam.

Jij bent geen poging tot grootheid. Jij bent grootheid. Jij bent Mijn grootheid. Ik ben een prachtige Schepper en Ik schep pracht. Wat anders zou Ik scheppen?

Verander jouw kijken.

Verander jouw beeld van jezelf.

Dat is alles wat je kunt veranderen.

Het is jouw beeld van jezelf dat moet veranderen.

Mijn beeld van jou kan niet veranderen.

Je zou net zo goed de Waarheid kunnen accepteren.

Ik ben het Stuurwiel van jouw leven. Kom met Mij mee. Kom naar Mijn visie. Kom naar Mijn manier van kijken. Kom naar Mijn manier van zijn. Kom bij Me zitten en samen nemen Wij een vluchtloze vlucht.

Waar zou je graag willen zijn?

Is er een andere plaats dan bij Mij waar je wilt zijn?

Er is geen plaats zonder Mij. Jouw ware plaats is in Mijn hart. Dat is waar jij bent.

Dat je zit in een ingebeelde stoel in een ingebeeld land verdringt jouw plaats bij Mij niet.

Je bent geen verdreven mens op Aarde.

Jij bent Eenheid daar geplaatst voor een moment in de Eeuwigheid.

Er is geen verdrijving. Dat is wat Ik jou probeer te zeggen. Je hoeft nergens van weg te rennen. Je hebt niets om van weg te hollen.

Alles is.

Jij bent een ster aan het firmament van de Hemel.

Er is niets dan de Hemel.

Er is niets dan jij en Ik.

Er is niets dan Onze Eenheid.

Wend je tot Mij.

Ik draai aan het Stuurwiel van het leven zodat jij direct tot het besef van Mij mag komen, niet later, niet een keer, niet een andere keer, niet een ander leven, maar dit, hier, nu. Kom naar Mij toe. Oké?

Vertaald door: Luus