De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zaterdag 11 februari 2017

Energieën duwen ons om verder te gaan /10 februari 2017 / door Jenny Schiltz

Energieën duwen ons om verder te gaan
   10 februari 2017 / door Jenny SchiltzDe energie komt nu echt binnen. We hebben hemelse gebeurtenissen die de energie helpen opjagen, maar er is meer bij. Er is een enorme duw door deze energie. Het is het testen van ons of we klaar zijn om door te gaan, om het oude programmeren achter ons te laten. Kunnen we voldoende vertrouwen of we het oude kunnen loslaten?

Zoals met alle dingen is deze energie veelvoudig. Er is een component dat nog steeds al ons ‘spul’ opbaggert. Het vraagt ons om echt de manieren te zien waarop we niet van onszelf houden, de wijzen waarmee we onszelf hebben gecompromitteerd en de manieren waarop we onszelf niet hebben geëerd. Voor sommigen zal dit omhoog komen als negatieve gedachten over onszelf, voor anderen zal het uitspelen in de dagelijkse uitwisselingen. Observatie is nodig zodat we kunnen zien wat er wordt getoond zonder het verlies van de emoties ervan. Het opschrijven van je gedachten kan je helpen om de patronen te zien die omhoog bubbelen.

Met alles dat opkomt in het collectief om te worden geheeld, voelen sommigen zich overweldigd door de emoties die rondzweven. Die kunnen heel diep zijn en voelen als een nooit eindigende spelonk als we ons daar in laten gaan. Opnieuw is het belangrijk om te bekijken wat je triggert. Dit kunnen aanwijzingen zijn voor wat nodig is om te worden geheeld in je van je vele incarnaties, op deze planeet en op andere.

Deze energie vraagt ook of we de noodzaak nog voelen om je voor anderen op te offeren, om een martelaar te zijn. Dit houdt in om je zelf niet in blijdschap te laten zijn. Begrijp dat dit het opofferen van het oude voorbeeld is, we hoeven niets op te offeren om in onze kracht te staan. Het is het begrijpen dat wij de schepper zijn van onze eigen werkelijkheid en door onze werkelijkheid te bemeesteren helpen we anderen om hetzelfde te doen met dat van hen. Wat we moeten onthouden is dat elke persoon precies beleeft wat ze voor hun zielengroei nodig hebben. Dit betekent niet dat we geen medeleven moeten hebben of helpen kunnen waar het nodig is, maar het betekent wel dat we niet onszelf moeten opofferen om dat te doen. Er is een reden dat ze families vertellen in een laag, dat bij een gebeurtenis met problemen, de ouder eerst hun masker op moet zetten. Een weggevallen ouder zal niet in staat zijn om hun kinderen te helpen. Dit is net zo belangrijk als je een leven leidt van dienst.

 Maar zelfs door al dit intense werk wat we doen is er een lucht/air van opwinding. Ideeën stromen binnen als de energie ons toestaat om uit de universele stroom te tappen. Merk op welke gedachten opkomen, de ideeën en hoe je je daarover voelt. Brengen ze opwinding? Als dat zo is, dan is dat wat je volgt. Dit laat ons ook een kijkje nemen in dingen waar we ons nu op richten en te peilen of ze hetzelfde niveau van opwinding brengen.

Stoffelijk krijgen we enorme opwaarderingen. De Schumann resonantie rijst voortdurend en alles moet er zich bij aanpassen. De Schumann frequenties zijn de vibratie van de aarde en als die omhoog gaan, dan moet ook alle leven op aarde dat. Ik moest heel stil zijn in de laatste paar dagen. Velen beleven kou, griepachtige symptomen en intense lichamelijke pijnen. Ik nam kortgeleden een anti stopmiddel die mijn lichaam een lus stuurde en dat liet me zien dat mijn opwaarderende lichaam nog gevoeliger wordt, Wat eerst schijnt te werken kan dat niet misschien niet langer meer en hoe we dingen bepalen kan ook veranderen. Onze taak is het om in de stroom te gaan en je nergens aan vast te zetten.

Uitputting is gewoon, maar rust kan net zo druk zijn. Dromen en lucide dromen zijn gewoon. Die kunnen soorten dromen opruimen of het kunnen bezoeken zijn. Sommigen rapporteren nieuwe uitwisselingen en het worden getoond van nieuwe plekken terwijl je in meditatie bent of in dromen. Laat jezelf tappen uit de hogere rijken en onderzoek die. Het is ook een volmaakte tijd om je te verbinden met het hogere kristallijnen rooster dat rond de aarde zit. Als je je met het rooster verbindt en het rooster laat instromen met liefde, dan helpt dit om dat in je wezen te verankeren.

Gun jezelf de tijd die je nodig hebt om te rusten, te helen en integreer alles dat je bent. Wij worden getest en de trainingswielen zijn eraf/uit. Kunnen we diep in onszelf kijken, zien wat er moet worden geheeld en doe je dat met liefde? Kunnen we alles om ons heen liefhebben zelfs als we verbaasd staan bij de onbewuste daden van anderen? Kunnen we onszelf eerst zetten, begrijpend dat we niet het oude voorbeeld hoeven te herscheppen van opoffering?

Kunnen we ons losbreken van alle beperkingen die we denken dat er bestaan? Door het praten met mijn hoogste aspect zei ze me zo duidelijk dat de enige beperkingen die er bestaan in de beperking zitten van mijn voorstelling. Dat liet mij me realiseren dat zelfs als ik me zelf laat scheppen en dromen van wat er kan gebeuren, dit met parameters zal zijn. (= kenmerkende zaken). Dus heb ik besloten dat ik mezelf laat dromen en geloven in het schijnbaar onmogelijke en ik hoop dat jij dat ook doet.

Ik hoop dat dit stuk je vindt en dat je de opwinding voelt van de grote veranderingen die er plaats vinden .

Het versturen van jullie liefde

 JennyFor information on having a session with Jenny Schiltz please visit Information on booking a session or to book directly go to jschiltz.appointy.com 
Click here for information on assisting your integration, click here: Obtaining a Soul Retrieval

Join the Facebook page to keep up to date on the energies and offers Channeling the Masters


Copyright 2017, Jenny Schiltz

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including all the links above and the link to this original post. Thank you.

**As with all information we receive regarding the ascension process, discernment is necessary. If you read or hear something and it does not resonate, simply let it go and find what makes your soul say YES! **