Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

dinsdag 7 februari 2017

De Voorbereiding voor het eerste contact (vervolg) Door Sharman via Suzanne Lie / 3 februari 2017


Wij zijn altijd bij jullie
De Voorbereiding voor het eerste contact (vervolg)
Door Sharman via Suzanne Lie / 3 februari 2017

Groeten van Sharman,

Wij zijn zo blij om jullie weer te ontmoeten op deze manier.
Ik ben zo bezig geweest met het voorbereiden voor onze eerste contact ontmoetingen dat ik niet met jullie gecommuniceerd heb, in wat een lange tijd lijkt te zijn. Echter, wij ervaren geen tijd op die manier dat jullie doen op de 3D/4D Aarde.

Daarvoor, wij, jullie hogere expressies van ZELF, wensen jullie eraan te herinneren dat wij altijd met jullie zijn. Al van de realiteit van Gaia is te midden van verandering. Jammer genoeg, voordat men kan veranderen, moet men, “de bedekking optrekken” om te zien wat er verkeerd is.

Jullie transmutatie naar hogere frequentie is begonnen. Maar zoals een schip moet worden voorbereid voor een lange reis en losgekoppeld van de aanlegplaats, jullie ook, moeten julliezelf voorbereiden voor de reis.

Dan, wanneer jullie volledig voorbereid zijn, kunnen jullie loskoppelen van de vertrouwde vaste kade die jullie schip in veiligheid van de haven heeft gehouden en jullie reis beginnen naar buiten in het onbekende van de grote oceaan.

Echter, deze oceaan is een inter-dimensionale oceaan en jullie zullen NIET alleen zijn op deze reis. In feite, realiteit zoals jullie het gekend hebben, zal zich met jullie samenvoegen en al de versies van jullie zelf die ooit geïncarneerd zijn in het land dat jullie nu aan het verlaten zijn, zal jullie dienen als leden van de bemanning.

Sommige van jullie bemanning zal bij jullie blijven voor jullie gehele reis, terwijl daarentegen sommige leden van jullie bemanning het Schip zal verlaten om zich met andere havens te verenigen. Zie, jullie bemanning is de verzameling van al de 3D/4D ervaringen van jullie ZELF die jullie ooit geweest zijn in al van jullie incarnaties.

Sommige van deze bemanningsleden zullen stoppen bij verschillende havens, zoals zij verschillende dingen hebben dat zij wensen te leren en verschillende taken die zij wensen te voltooien voordat zij later bij jullie aansluiten bij jullie uiteindelijke bestemming.

Aan de andere kant, zoals sommige leden van de bemanning blijven, onderweg, in zekere havens, om te behalen wat zij nodig hebben van die locatie (dimensie), zullen nieuwe bemanningsleden zich met jullie verenigen. Deze nieuwe bemanningsleden zullen een grotere bekwaamheid hebben van de toenemende, hogere dimensionale zeeën die jullie bereizen.

Jullie kunnen heel goed deze nieuwe bemanningsleden herkennen van andere tijden in jullie leven van wanneer jullie support nodig hadden. Soms hebben jullie hierom gevraagd, maar in andere tijden was het support daar zonder dat jullie zelfs maar herinnerden dat het bestond.

Natuurlijk, was het gedurende de tijden dat jullie je losgegooid voelden op een vijandige zee dat zekere leden van jullie ascentie bemanning, plotseling arriveerden met Onvoorwaardelijke Liefde en Multidimensionale Wijsheid.

Er zijn vele zeeën om over te steken en vele vormen van schepen die jullie kunnen gebruiken om hen over te steken. Er zijn zeilschepen, gemotoriseerde schepen, cruise schepen en Sterrenschepen. Onze Sterrenschepen hebben over jullie gewaakt, ons bezoekende team die gekozen hebben om een incarnatie te nemen op de ascenderende Aarde.

Ja, meer van jullie dan jullie zich voor kunnen stellen, zijn leden van onze bemanning, evenals leiders op onze Sterrenschepen die jullie overlichten en beschermen tijdens jullie NU van grote transformatie.

Het is ook het NU voor jullie, leden van de mensheid, om jullie te realiseren dat jullie niet alleen zijn.
Wij, jullie hogere dimensionale expressies van ZELF, waken over jullie en zijn ook binnenin jullie. Op deze manier, kunnen wij door jullie werken om Gaia te assisteren met haar transmutatie naar/in Haar vijfde dimensionale uiting.

Zoals jullie weten, is de donkerste nacht vlak vóór de dageraad, en velen van ons bezoekende team aan de Aarde, evenals de vele mensen rond jullie wereld, zijn "tot diep in de nacht aan het werk" tijdens deze donkere nacht op zoek naar de Nieuwe Dageraad.

Wat zich binnenin jullie voordoet is dat jullie de 5D waarneming aan het activeren zijn in voorbereiding op jullie persoonlijke en planetaire ascentie. Echter, de krachten van het donkere zijn gewaar van dit en doen al wat zij kunnen dat zij jullie kunnen afleiden van jullie grotere doel.

Wij, jullie hogere dimensionale expressies van ZELF, wensen dat jullie weten dat jullie aan het bewegen zijn naar/in jullie Lichtlichamen op een onzichtbare en bovenbewuste manier. Deze transmutatie wordt onzichtbaar gedaan en onder leiding van jullie Hogere Zelf omdat het duistere aan het bewegen is naar zijn  laatste uiting stelling.

De duisteren zijn als gewonde dieren die meer gevaarlijk kunnen zijn omdat ze bang zijn. Angst schept een attitude van superioriteit omdat deze persoon, eigenlijk, zich inferieur voelt. Angst schept een dogmatische, starre houding omdat de biochemie van angst het logische niveau van denken uitschakelt en plaatst deze persoon en/of dier, in een staat van een defensief alarm.

De meest moeilijke uitdaging is dat angst aanstekelijk is. Daarvoor, wanneer angst jullie omringt, is het gemakkelijker om het op te nemen dan het is om te herinneren om deze angst te transmuteren met Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur.

Het Nu voor jullie transmuterende terugkeer naar jullie Lichtlichaam ZELF is dichtbij. De “duistere krachten” zijn zich bewust van dit feit.
Daarvoor, voeren zij hun “macht over” anderen op.

Onze Sterrenschepen hebben gewaakt over onze “bezoekende teams” aan de Aarde, net zo goed als over al de mensen en al de wezens op het Aarde lichaam van Gaia. Echter, het is het NU voor ALLEN van de mensheid om zich te realiseren dat zij NIET alleen zijn.

Wij, jullie hogere expressies van ZELF, waken over jullie, evenals werken wij door middel van jullie, om jullie te assisteren om te begrijpen wat er aan het gebeuren is op de transmuterende planeet Gaia.

Wanneer je verplaats naar een nieuw thuis, zullen er enige dingen zijn die jullie mee zullen nemen. Echter, er zijn dingen, situaties, angsten en overtuigingen die jullie NIET zullen meenemen wanneer jullie “binnengaan” in jullie ingeboren Lichtlichaam Zelf.

Zoals jullie weten, de donkerste nacht is vlak voor de dageraad en vele van onze teams op de Aarde, zo wel als vele mensen rond jullie wereld, bewegen zich door deze donkere nacht van de Nieuwe Dageraad.

Wij, de Arcturianen, wensen jullie eraan te herinneren dat deze Nieuwe Dageraad is binnenin jullie eigen hogere dimensionale expressie van ZELF. Daarvoor, zullen vele hogere dimensionale wezens zich verbinden met en spreken door, hun menselijke “Aarde Vertegenwoordigers.”

Vanuit ons perspectief in de hogere dimensies, zowel als vanuit ons perspectief van het grote aantal Sterrenschepen met dekmantel die NU jullie Aarde omringen, zien wij een glorieuze ontwakening van Licht, zijn weg beramend door de leugens en het bedrog van de duisternis.

Wij kunnen Nu zien, in het bijzonder in zekere landen, dat het duister het heeft overgenomen. Echter, het is de visie van dat buitenste van de duisternis dat jullie zal helpen om diep binnen in jullie ZELF te kijken om te vinden en te activeren, jullie eigen innerlijke Licht.

Wij willen dat jullie weten dat jullie ons kunnen aanroepen, jullie Galactische Familie, om jullie te helpen. Aangezien Gaia een planeet is van “vrije wil”, kunnen wij Haar leden niet helpen tenzij zij uit hun vrije wil vragen om assistentie.

Natuurlijk vragen velen van jullie om hulp terwijl jullie in jullie slaap zijn, nacht lichaam. Echter, eenmaal ontwaakt in jullie 3D/4D realiteit kunnen jullie die ervaring niet herinneren. Sommige van jullie vragen zelfs jullie eigen Hogere Zelf of jullie Toekomstige Zelf, om hulp.

Aangezien wij geen afscheiding zien of verschil tussen jullie vele octaven van ZELF, zullen wij jullie snel assisteren naar welke mate jullie onze assistentie kunnen accepteren.

Jullie kunnen verward zijn door bovenstaande verklaring, maar het leven in de 3D/4D kan zeer uitdagend zijn, vooral als daar angstige mogelijkheden zijn waar jullie mee worden geconfronteerd.
Omdat wij weten dat vele van jullie zich alleen en angstig voelen, wensen wij jullie eraan te herinneren dat wij hier zijn, wakend over jullie en beschermend!

In feite, herinneren wij jullie actieve intentie te gebruiken om omhoog te kijken naar de Luchten en zien dat wij met jullie zijn. Op de eerste plaats, zullen wij beginnen met het beschrijven van de term actieve intentie.
Dan, zullen we beschrijven de manier waarop “een intentie” en “Lichttaal” dezelfde zijn.

Noch een intentie, noch een Lichttaal bericht, kan gezien worden door jullie fysieke waarneming. Echter, beiden, jullie intenties, zowel als jullie Lichttaal, kunnen alleen worden waargenomen via jullie hogere 4de en 5de dimensionale waarnemingen.

In feite, beiden, jullie intenties, zowel als jullie Lichttaal zijn heel waarneembaar voor jullie 4D waarnemingen. Echter, noch intenties, noch Lichttaal communicaties via het separate woord, aangezien zij beiden hun berichten projecteren vanuit het bewustzijn van  het “delen” van een mentaal beeld en/of een emotioneel gevoel.

Als de ontvanger van jullie bericht comfortabel is met het gevoel van dit onzichtbare bericht, zullen zij getrokken worden naar de bron van dat bericht. Aan de andere kant, als zijn oncomfortabel zijn met het gevoel van het onzichtbare bericht, zullen zij zich terugtrekken weg van de bron van dat bericht.

Eigenlijk spreekt en hoort de mensheid Lichttaal een duizend keer per dag, maar jullie zijn jullie niet bewust van dit feit omdat Lichttaal resoneert met de frequenties van de vijfde dimensionale Gamma golven.

Daarvoor, tenzij jullie in staat zijn om te herkennen, stem af en accepteer gamma golven in jullie bewustzijn, net zoals jullie vijfde dimensionale bewustzijn. Met deze vorm van communicatie, zal jullie lichaam “iets” voelen, maar kan niet in staat zijn de woorden van het bericht te vertalen.

Echter, jullie lichaam zal eenvoudig in staat zijn om jullie geest een beeld te sturen en/of een emotie, een herinnering of een lichamelijke sensatie.
Als jullie bekend worden met jullie lichamelijke sensaties, zullen jullie uiteindelijk in staat zijn te herkennen wanneer jullie lichaam zegt dat er daar een inkomend bericht is van een hogere dimensionale bron.

Dan, als jullie bewust worden van jullie lichamelijke sensaties (beroeringen) van “inkomende berichten van een hogere dimensie,” zullen jullie weten wanneer jullie worden aangeroepen vanuit de Hogere Dimensies. Als jullie reageren op deze oproep door het documenteren van jullie inkomende, hogere dimensionale bericht, zal jullie fysieke lichaam een afstemming creëren met jullie gedachten.

Bijgevolg, de sensatie van jullie lichaam die zegt, “inkomend inter-dimensionaal bericht,” zal ogenblikkelijk gestuurd worden naar jullie hersens om te zeggen, “ documenteer dit bericht NU of jullie zullen het vergeten.”

Als jullie naar jullie ZELF luisteren en deze berichten documenteren, zal jullie bewustzijn meer en meer in afstemming komen met jullie hogere dimensionale horen, denken en zien. Het is op deze wijze dat jullie kunnen herstandaardiseren jullie waarnemingen om de vijfde dimensionale, gamma golf berichten te omvatten.

Eenmaal wanneer jullie waarnemingen geherstandaardiseerd zijn om de bewuste waarneming van vijfde dimensionale prikkels te omvatten, zal jullie leven totaal veranderen. Jullie zullen realiseren dat jullie NOOIT alleen zijn, aangezien jullie vijfde dimensionale (en verder) familie en vrienden ALTIJD bij jullie zijn.

Zij/wij zijn altijd bij jullie omdat zij/wij resoneren met/in het 5D NU waar GEEN tijd is. Daarvoor, hoeven jullie niet te wachten op de juiste tijd om te verbinden met de Hogere Dimensies, aangezien ze altijd daar zijn en beschikbaar voor communicaties in het NU!

Op deze manier wordt jullie “reis naar huis” bewust en voelen jullie je nooit alleen. Jullie kunnen ALTIJD jullie 5D en verdere familie en vrienden aanroepen voor bemoediging, begeleiding en informatie.
Een van de eerste dingen die jullie je zullen realiseren is hoe jullie deze veelvuldige communicaties hebben gemist.

Op dezelfde manier, kunnen jullie je niet realiseren hoe jullie een geliefde vriend of familielid hebben gemist totdat jullie hen begroeten als zij aankomen. Het is in dat moment van de vereniging dat jullie je volledig kunnen realiseren hoeveel jullie de Galactische Familie hebben gemist.

Wij, jullie Galactische Familie herinneren jullie NU eraan dat telkens als jullie ons aanroepen met jullie Hart en Geest, zullen jullie ontdekken dat wij daar altijd zijn! In feite, kunnen jullie ook omhoog kijken naar de lucht om dat te zien, WIJ ZIJN ALTIJD MET JULLIE.

Zegeningen, wij jullie Galactische Familie, zijn ALTIJD met jullie en zijn actief in afwachting van jullie herinnering van inter-dimensionale communicaties. Wij zeggen “ bewustzijn communicaties” omdat wij vele prachtige communicaties hebben en zelfs ontmoetingen, welke jullie 3D bewustzijn niet kan herinneren – NOG NIET.

Gelukkig, wij missen jullie niet zo veel als jullie ons kunnen missen omdat wij iedere communicatie bewust herinneren die wij hebben. Spoedig, zullen jullie ook de hogere dimensionale communicaties herinneren en frequente bezoeken die wij met jullie delen, onze lieve vrienden die dienst genomen hebben om een aarde voertuig te nemen om Gaia beter te assisteren met Haar Planetaire Ascentie.

Zegeningen van jullie Galactische Familie.

Wij zien jullie binnenkort weer!

Vertaald door Anja voor: Wakkeremensen.blogspot.nl