Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

woensdag 8 februari 2017

Dagtekst van Woensdag 8 Februari 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 8 Februari 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Wierook branden: symbolische betekenis –

"Vele joods-christelijke godsdiensten hebben mettertijd dierenoffers afgeschaft. Ze offeren nu geen runderen en schapen meer op het altaar. Niettemin is dit idee van het offer door het vuur nog steeds aanwezig in alle religies, aangezien er naast kaarsen ook wierook wordt gebrand voor het altaar. Wierook is een materie die men aan het vuur offert om verteerd te worden en die al brandend een geur verspreidt die de atmosfeer vult. Het branden van wierook heeft echter slechts betekenis wanneer de gelovige begrijpt dat deze daad de weerspiegeling is van bepaalde psychische processen. Wat hij dient te offeren, zijn z'n zwakheden, fouten en gebreken, die als een zware, duistere materie zijn. Deze materie moet hij transformeren door haar aan het vuur toe te vertrouwen,., opdat de heerlijkste geuren uit z’n ziel zouden opstijgen. Waartoe dient het anders? Aangename wierookgeuren verspreiden voor de neus van de aanwezigen is goed, maar niet voldoende."