Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

woensdag 22 februari 2017

Dagtekst van Woensdag 22 Februari 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 22 Februari 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Het offer - een bron van leven en vreugde

"Waarom zijn mensen bang om een offer te brengen? Waarom verwerpen ze het idee van een opoffering? Zelfs het woord klinkt onaangenaam in hun oren… Onder het voorwendsel dat men zich meestal voor anderen moet opofferen, denken ze dat het de anderen zijn die er, ten koste van henzelf,iets zullen bij winnen. Zij ervaren het offer als een verlies en op die manier snijden zij zich af van de bron van het leven en de vreugde.

In de ziel van degene die een opoffering met goede wil en liefde aanvaardt,gaat plots een deur open en hij voelt hoe een oceaan van licht hem overspoelt. Geloof je me niet?... Toch is het de waarheid. Begin met het idee van het offer te aanvaarden en je zult ontdekken dat elke inspanning die je voor de anderen doet door je persoonlijke belangen opzij te zetten, je zal versterken, verlevendigen en vooral verblijden."