De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 20 februari 2017

Dagtekst van Maandag 20 Februari 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 20 Februari 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De jeugd: een kwaliteit van de ziel –

"Het is een zeer slecht advies dat volwassenen aan jongeren geven als ze hun vertellen: "Haast je maar om ervan te genieten, want de jeugd duurt niet lang! Als je eens wist hoe snel ze voorbijvliegt!” En het is waar, hun jeugd is heel snel voorbijgevlogen, maar waarom? Wel juist omdat ze toen ze jong waren, naar hetzelfde verderfelijke advies hebben geluisterd en zich hebben gehaast om plezier te maken, om alle geneugten te genieten, wat de zekerste manier is om zijn frisheid te verliezen! Dus, omdat die feiten er zijn, trekken de mensen daaruit hun conclusies. Ja, maar als de feiten zijn wat ze zijn, is het net omdat we van tevoren niet goed hebben kunnen observeren en juist redeneren.

Dus hier is wat ik zelf aan de jeugd, zowel jongens als meisjes, zou willen zeggen. Als je werkt voor het licht, voor een verheven ideaal, hoe ouder je zult worden, hoe levendiger en expressiever je zult zijn. Je krijgt zelfs een leven en een expressiviteit die je niet had toen je veel jonger was. Natuurlijk zal je rug een beetje krom zijn, je zult wat meer rimpels en witte haren hebben, maar blijf daar niet bij stilstaan: laat je lichaam rustig verouderen en denk eraan dat je zi
el zich nog steeds via dat lichaam kan manifesteren met een buitengewone jeugdigheid."