De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

donderdag 23 februari 2017

Dagtekst van Donderdag 23 Februari 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 23 Februari 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Psychische emanaties vervuilen of zuiveren de lucht –

"We horen elke dag praten over luchtvervuiling, elke dag klagen mensen over fabrieksrook, uitlaatgassen van auto's, ... Maar zijzelf alsindividu, wat doen ze vaak? Gebeurt het niet dat zij de psychische atmosfeer verpesten door giftige emanaties: hun gedachten en gevoelens van haat, jaloezie of woede? We moeten beseffen dat alles wat gist in ieder van ons, zoals ongezonde gedachten, gevoelens en verlangens, verpestende en verstikkende uitwasemingen produceert.

Indien er laboratoria zouden bestaan met voldoende verfijnde instrumenten, zou je kunnen vaststellen dat sommige van deze menselijke emanaties zo vervuilend en onzuiver zijn dat zij in de psychische wereld een even toxische invloed hebben als gifgassen in de fysieke wereld. En je zou ook het omgekeerde kunnen vaststellen: dat de emanaties van een spiritueel wezen uiterst heilzaam zijn voor alle schepselen. Omdat een dergelijk wezen de menselijke zwakheden overwonnen heeft, werkt hij door zijn aanwezigheid gunstig in op allen die hem omringen. Dat de atmosfeer van de aarde nog niet helemaal verstikkend is geworden, komt doordat er onbaatzuchtige en liefdevolle mannen en vrouwen zijn, die hun leven gewijd hebben aan de vrede en het licht."