De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

dinsdag 28 februari 2017

Dagtekst van Dinsdag 28 Februari 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 28 Februari 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De vrouw, opvoedster van de man –

"Het is een van de roepingen van de vrouw om de opvoedster te zijn van de man. Zij dient hem door haar gedachten, haar gevoelens, haar blikken, haar ganse houding te inspireren, opdat hij zich zou gedragen met steeds meer nobelheid, rechtschapenheid en moed. De man vraagt slechts om geïnspireerd en begeesterd te worden door de vrouw. Dus, zolang vrouwen dit ideaal niet nastreven, zolang ze slechts aan mannen denken als middel om hun verlangens en pleziertjes te bevredigen of hun behoefte aan comfort, zullen ze aan hun ware roeping voorbijgaan en daar zelf het slachtoffer van worden.

Je zult zeggen: “Maar hoe kan een vrouw een man opvoeden? Ze is zoveel zwakker en kwetsbaarder dan hij! Ze kan onmogelijk tegen hem ingaan.” Om hem te beïnvloeden, dient ze niet noodzakelijk tegen hem in te gaan, er bestaan subtielere methodes. En ze kan hem ook op een andere manier opvoeden:door hun zonen op te voeden en vervolgens zullen die zonen hun leven lang de vrouwen respecteren omwille van hun moeder. Door de dagelijkse invloed die ze op hun zeer jonge kinderen kunnen uitoefenen, beschikken moeders over de middelen om rechtgeaarde, nobele en edelmoedige karakters te vormen, heiligen, helden."