De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zondag 26 februari 2017

Ashtar On The Road: Moeder Maria, Lady Venus en Quan Yin: Speciale Boodschap van Liefde! / 14 februari 2017 /Susan Leland / Geplaatst 26 februari 2017Moeder Maria, Lady Venus en Quan Yin:
Speciale Boodschap van Liefde!
Ashtar On The Road Teleconferentie
14 februari 2017 /Susan Leland
Geplaatst 26 februari 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Groeten en Namaste voor allemaal!! Wij zijn naar voren gekomen om  special dicht bij jullie te zijn op deze dag van Liefde – in Viering, in Vrede, in Harmonie en ja, in Vreugde. Wij spreken met een stem. WIJ NODIGEN JULLIE UIT OM ONS TE VOELEN!!! Wij zijn Moeder Maria, Lady Venus en Quan Yin. Samen vertegenwoordigen wij krachtige energieën van Liefde. Toch spreken wij zachtjes, in overeenstemming met de energieën die wij met jullie komen delen.

Wij vragen jullie dus om met ons mee te doen op een heel speciale manier van Eenheid van onze Liefde samen. Wij vragen jullie om je harten zelfs nog meer te openen om deze Liefde die wij naar jullie sturen te voelen, om ons samenkomen voor te bereiden in de Eenheid van de Hoogste energie in dit Universum!

Wat ascensie is – hoewel daar vele aspecten aan zijn – wat het is, is een terugkeer naar Liefde in het Licht waarvan wij allemaal zullen zijn.


Maar intussen, lieve mensen, reiken wij naar jullie uit en vragen jullie om de Liefde aan te nemen die wij jullie in jullie eigen harten brengen. Laat het komen in perfectie Harmonie en Balans, en ja, die Vrede, die wonderbaarlijke Vrede  - en voel hoe het voelt om zo samen te zijn, om EEN te zijn in het Licht van Liefde. Dit is perfect samenzijn, zoals Sananda zegt, perfect samenzijn van Spirits en Harten die gemaakt zijn van Licht met de Liefde die binnenstroomt.

Wij vragen jullie om je zorgeloos te voelen als kinderen, want wij zien jullie allemaal als kinderen van de Aarde, onze zeer dierbare kinderen, echt, onze schatten! Wij zien jullie allen zo helder stralen met kinderlijke onschuld op een minder-dan-liefhebbende manier, om dingen te hebben gedaan of uitgedrukt, waar en wanneer dan ook op jullie eigen tijdlijnen!

Hij is van jullie, deze Vrijheid, om ervan te genieten op dit kostbare moment van Eenheid. Hij is van jullie, deze Liefde die wij jullie brengen en die weerklinkt in jullie eigen harten, in jullie eigen energievelden. Het is deze Liefde die wij versterken en het is deze Liefde die wij zien, zo kostbaar, zo goddelijk!

Het ENIGE verschil tussen ons en jullie is gewoon dat wij in onze lichtlichamen zijn en daardoor vrij zijn van wat jullie hebben ervaren en uitgedrukt als leden van de driedimensionale mensheid! Maar dit is niet jullie identiteit. JULLIE INDENTITEIT ZIJN DE LICHTEN VAN LIEFDE, VAN DE LIEFDE DIE JULLIE WERKELIJK ZIJN. Daarom zijn wij nu hier, om jullie dit te vertellen. Wij vertellen jullie de Waarheid zoals elke moeder dit zou doen bij haar kind als zij Liefde uitdrukt.

Er is geen reden om over iets anders dan Waarheid te spreken. Er is alle reden om jullie te vertellen Wie Jullie Werkelijk Zijn en hoe wij jullie zien en bovenal, hoeveel wij van jullie houden! Jullie zijn het Licht en de Hoop van de Wereld en wij vragen jullie om onze Liefde aan te nemen – toe te laten in jullie harten. Bewaar onze woorden altijd en straal hen verder om hen te delen met anderen op de planeet Aarde, want dit is de Waarheid!

HET IS DEZE LIEFDE DIE DE WEG NAAR DE MANIER VAN LEVEN VAN DE GOUDEN EEUW VERLICHT EN VERDER NAAR JULLIE THUISKOMST!!! Het is onze boodschap aan jullie en hoewel er nog veel valt te leren en te weten, bewaar dit altijd als jullie gids, als jullie basis, als fundamentele Waarheid, de Waarheid van Wie jullie Werkelijk Zijn en de Waarheid over hoe wij jullie zien!

Deze Liefde zal alles wegvlakken wat er moge zijn, alles dat NIET harmonieus of onplezierig voor jullie is. Deze Liefde zal alle blokkades en ongerechtigheden reinigen die jullie kunnen voelen. DEZE LIEFDE ZAL JULLIE WEG VERLICHTEN EN OP JULLIE BEURT – EN DIT DOEN JULLIE AL – VERLICHTEN JULLIE DE WEG VOOR ANDEREN!!!

Weet dat wij bij jullie zijn. Wij lopen samen met jullie op je Paden en wij zijn zeer vreugdevol om zo dichtbij jullie te zijn! En ja, lieve mensen, prachtige kinderen van de Aarde, wij voelen jullie Liefde en wij nemen die op in onze harten als een grote schat, als samenzijn met jullie! Jullie zijn onze grootste schatten en wij danken jullie omdat jullie hier zijn gekomen – omdat jullie de moed hadden om op Aarde te komen en hier jullie levens te leven – en bovenal omdat jullie hier zijn gekomen om ons de gelegenheid te geven om in liefhebbende Eenheid te zijn in de Waarheid van het LiefdesLicht dat Wij Allemaal Zijn!

ALDUS ZEGGEN WIJ TEGEN JULLIE: LAAT JULLIE PADEN HELDERDER EN HELDERDER WORDEN DOOR HET LICHT VAN LIEFDE IN DE WETENSCHAP DAT JULLIE NOOIT ALLEEN ZIJN EN DAT ALLES GOED IS EN GODDELIJK IS IN ELK VAN JULLIE!!!

En zo is het.

Namaste. 

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, February 14, 2017. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.