Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

woensdag 8 februari 2017

Arend Zeevat: De mens: verbinding tussen aarde en kosmos.. / 7 februari 2017 / Door GuidoJ.

De mens: verbinding tussen aarde en kosmos..
februari 2017 / Door GuidoJ.
De mens als verbinding tussen aarde en kosmos
2017 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

Arend Zeevat
De geschiedenis van de menselijke onderdrukking kent vele opstanden en revoluties, de ene bloederiger dan de andere. Al deze opstanden, tegen welke onderdrukkende macht dan ook, waren een uiting van het diep in de mens verankerde verlangen naar vrijheid en het kunnen ervaren van de eigen individualiteit. De aard en vorm van de opstanden waren vooral een uiting van binnen de cultuur levende frustraties en ongenoegens. Hierin laat zich al een strijd zien tussen de individuele mens en de hem vormende cultuur, waar hij door geboorte in terecht is gekomen.

In feite is door de toenemende vervreemding van de mens ten opzichte van de hem leven schenkende natuur, een diepe afgrond ontstaan tussen de mens, zijn oorsprong en zijn bestemming. Die natuur laat ons, door de Schepper daarvan, de natuurlijke groei-wetmatigheden zien. En als men er open voor staat, het beleven van een in het complete leven ingebedde organisch evolutionaire ontwikkeling. Het natuurlijke leven heeft zo haar eigen ontwikkelingsdynamiek, die zich niet laat manipuleren en/of dicteren door economische en geopolitieke machtsbelangen.