Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zondag 1 januari 2017

De universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 82. Een Cursus in Liefde – Boek 2. / 30 december 2016 /Barbara Bessen

Spiritualiteit:
De universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 82.
Een Cursus in Liefde – Boek 2.
30 december 2016 /Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Vertrouwen in de Goddelijke Weg – Seksualiteit, een Goddelijke Lichaamservaring. 2

Wij zullen nu eens nader kijken naar deze prachtige mogelijkheid die de menselijke lichamen en de Hogere Sferen een mens bieden.  Zoals wij weten was de mens in oude tijden dichter en bewuster met zijn hogere delen verbonden. Ieder kon in zichzelf elk goddelijk gevoel bereiken dat zich uitdrukt door goede zin en kleine geluksgevoelens die het leven als een heerlijke goddelijke ervaring laten zijn. 

Dit behoorde tot het leven van alledag. Het gaf altijd de mogelijkheid om in stilte met de Goddelijke Eenheid te zijn verbonden. Meditatie was een handeling van vreugde en diepe verbondenheid met het goddelijke. Seksualiteit was een hoogtepunt. Dit betekende: gezamenlijk met een geliefd persoon in innige verbinding met God te zijn. Zich bij het seksuele innige contact geheel open te stellen voor de Goddelijke Energieën, zich hierin te laten verzinken en daardoor het hele lichaam voor langere tijd te vervullen en te laten stralen was de bekroning voor een mens op de jonge Aarde.