Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zondag 1 januari 2017

Dagtekst van Zondag 1 Januari 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 1 Januari 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Het jaar beginnen met zegeningen –

"In sommige landen is het de traditie dat op de eerste dag van het jaar, de kinderen zeer vroeg opstaan en op straat gaan om bij de buren aan te kloppen: zodra de deur opengaat, spreken ze zegenwensen uit, opdat het een gunstig jaar mag worden voor de bewoners van dat huis. Ook ik heb deze gewoonte gekend in Bulgarije. Op de ochtend van 1 januari werden de kinderen erop uitgestuurd om een gelukkig jaar te gaan wensen in de naburige huizen. Zij hielden een takje kornoelje in hun handen waaraan men soms linten hing; met dit takje moesten ze alle mensen van het huis aanraken tijdens het uitspreken van hun goede wensen. Men gelooft dat kinderen zuiver en onschuldig zijn, ze kunnen dus enkel goede dingen brengen, en het is belangrijk dat het jaar begint onder het teken van de zuiverheid en de zegeningen.

Dit zijn tradities die in ere moeten worden gehouden, indien niet uiterlijk, toch tenminste innerlijk. Ook door jou: denk op de eerste dag van het jaar aan het eerste bezoek dat je gaat ontvangen, aan de eerste aanwezigheid die je in jezelf gaat verwelkomen, en bereid je voor: maak van dit eerste bezoek dat van het licht, zodat heel jouw jaar verlicht mag worden."


Omraam Mikhael Aivanhov