De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

dinsdag 31 januari 2017

Dagtekst van Dinsdag 31 Januari 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 31 Januari 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Een spiritueel Meester werkt voor de Godheid die in elke mens woont -

"Als ik niet geloofde dat jullie allemaal bewoond worden door de Godheid, dat jullie godheden zijn, had ik wellicht allang de moed verloren en alles opgegeven. Juist voor de Godheid die in jullie woont, ga ik door en neem ik zelfs tegenover sommige mensen een houding aan, die me door anderen met de beste bedoelingen wordt verweten. Ze zeggen: ‘Maar hoe is het toch mogelijk dat u niet ziet wie die persoon is? U ontvangt hem, u vertrouwt hem. Wees op uw hoede, u krijgt er nog moeilijkheden mee!’ In feite zie ik het maar al te goed en ik weet wat ik doe. Zij beseffen dat echter niet.

Ik weet dat ik, door zo te handelen, bij die persoon de behoefte kan opwekken om zich te verbeteren, want ik richt mij tot de Godheid die in hem woont. Ik gebruik deze pedagogische methode heel bewust. Ik ken de risico’s die ik neem en komt er niets goeds uit voort, vind ik dat natuurlijk spijtig, maar ik voel me noch terneergeslagen, noch ontmoedigd."