Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

dinsdag 27 juni 2017

GoldFish Report #79 “Ascentie ‘Roundtable’, Het Licht Verenigen”, / februari 2017 / 27 Juni 2017


GoldFish Report #79 “Ascentie ‘Roundtable’, Het Licht Verenigen”, februari 2017
27 Juni 2017 

Prepare For Change heeft in juni 2017 een transcript gemaakt van delen uit deze uitzending die in februari 2017 plaatsvondhttp://prepareforchange.net/goldfish-report-79-ascension-roundtable-uniting-light/. Hieronder de vertaling.

Met: COBRA, Alfred Lambremont-Webre, Rob Potter, Mary Rodwell, Maree Batchelor, M.D. en Benjamin Change Ungerman. Een fascinerende conferentie over ascentie door het verenigen van deze Lichtwerkers, hun respectievelijke velden van expertise, onderzoek, healing, kunst, muziek, filosofie, logistiek en esoterische en spirituele perspectieven over ascentie. De gasten belichten hun bewijs van ascentie en hun persoonlijke ervaring van ascentie op dit moment in de tijd. Cobra bepleit bij alle kijkers om mee te doen met een belangrijke meditatie op zondag 26 februari 2017. Links:

Alfred Lambremont-Webre http://www.newsinsideout.com,
Maree Batchelor, M.D. http://www.mareebatchelor.com,
Benjamin Change Ungerman http://www.oscarthedragon.com/.

Volg de 24/7 research nieuws pagina op facebook
Twitter at @ReportGoldfish, het blog http://www.thegoldfishreport.wordpress.com en website http://www.thegoldfishreport.com

(gf0217) Louisa – Wij hebben verschillende ideeën over wat ascentie is. Wij hebben de bijbelse definitie van ascentie en ik denk niet dat dit is wat ascentie is. Ik heb onze gasten gevraagd om een status van 5 minuten voor te bereiden over hun respectievelijke velden van ervaring en onderzoek – wat hun onderzoek laat zien en hun persoonlijke ervaring met ascentie. Ik zal met Cobra beginnen.

Cobra, jij hebt duidelijk heel extensief gewerkt met ascentie en onze kijkers zijn behoorlijk bekend met jou. Cobra, kun jij ons een klein idee geven van wat in basis de status van ascentie is en wat de mensen precies ervaren. Hoe kunnen wij dat valideren. Welk bewijs hebben wij dat dit feitelijk plaatsvindt.

Boodschap van Aartsengel Uriël / via Genoveva / 26 juni 2017

Boodschap van Aartsengel Uriël

via Genoveva / 26 juni 2017

Groeten geliefden! Ik ben Uriël, Aartsengel van Liefde en Zilver Licht, Brenger van de Toekomst in dit Nu, Brenger van de Waarheid en Vrede in jullie hart, jullie geliefde vriend en familie, jullie metgezel in deze tijden van snelle en tumultueuze veranderingen.

Ik ben hier om jou te helpen, om jou op een zachte manier te begeleiden op het pad van jouw Ziel, op het pad van het Licht en de Liefde, terwijl jij en het hele collectief wordt gebaden, gewassen en gereinigd door de Moeder's Tsunami van Liefde.

Jullie zijn sterk liefste harten, jullie weten wat jullie volgende stap is, jullie herinneren je stukken van jullie Goddelijke plan en vertrouwen in jezelf en in jullie gevoel van richting. Jullie zijn de Kampioenen van Liefde en jullie zijn de sterkste van de sterke! Heb de moed om door te gaan en in het nieuwe te stappen, actie te ondernemen, zelfs als het iets is dat in het verleden nog nooit is gedaan. Het nemen van actie in deze tijden van transformatie betekent loslaten en overgeven aan de stroom van Liefde en niet zozeer van iets buitensporig of gevaarlijks doen.

Aranuth Spreekt: De Drie Pilaren. / Malcolm Bell / 24 juni 2017

Aranuth Spreekt:
De Drie Pilaren.
Malcolm Bell / 24 juni 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur


 Commentaar:
De winter is aan deze kant van de aardbol begonnen en heeft niet alleen regen maar ook schade brengende overstromingen gebracht in bepaalde zuidelijke gebieden. Het is niet overal koud deze winter, maar als je van de bijna veertig graden hitte naar onder de tien gaat, heb je dat toch wel goed in de gaten. Mijn grap is dat ik “de boter in de koelkast moet leggen om te voorkomen dat hij steenhard wordt!”

Als ik kijk naar de situatie in zoveel andere landen realiseer ik mij dat Australië zeker tot de “gelukkige landen” behoort. De tragische situaties die zich ontvouwen in andere landen, met name Engeland en Europa, zijn hartverscheurend. Omdat wij hier zover vandaan zijn moeten wij tevreden zijn met het sturen van liefde en licht naar onze broeders en zusters in zwaar en triest bezochte landen.

Terwijl wij overal oorlogshandelingen, terrorisme en wereldwijde, angstwekkende tragedies zien moeten wij onszelf soms geweld aandoen om te herinneren dat “Alles in Goddelijke Orde is.”

Toch hoeft het niet zo te zijn. Wij kunnen het veranderen!

Het is fijn om te weten dat boekverkopers in het hele land (Australië) een toename zien in de verkoop van spirituele, bovennatuurlijke en esoterische boeken en ook veel “goed gevoel”-boeken. Vele mensen realiseren zich nu dat er een betere manier is, vrediger en met meer vreugde, een andere manier van denken en zijn.

Arcturische Groeps Boodschap, / June 25, 2017 / Steve Beckow

Arcturische Groeps Boodschap,
June 25, 2017 / Steve Beckow

Lieve mensen, wees niet bang voor wat je ziet en hoort, want dit zijn de symbolen van een veranderend universum, de stervende stuiptrekkingen van oude energie die spoedig deel wordt van een andere wereld waarin jullie besloten hebben om in te ontwaken die hoeven er geen deel van uit te maken. Allen is de keuze gegeven om op te stijgen. De meesten zijn er zich niet van bewust maar op de diepere niveaus kiest iedereen.

Probeer niet te vrezen of ongerust te zijn over familie en vrienden die kiezen om in deze tijd niet te ontwaken. Hun Hoger Zelf in hun oneindige wijsheid kan weten dat ze meer drie dimensionale soort ervaringen nodig hebben voordat ze klaar zijn om die achter zich te laten. Elke mens zal opstijgen naar hogere niveaus van besef op een bepaald punt in hun reis; dat is onmiskenbaar. De ware aard van de Mens is Goddelijk en hij is niet bedoeld om voor altijd te leven in de ervaringen van illusoir geloof.

Wees niet bang, lieve mensen, want jullie zijn nu niet en zijn nooit geweest wat je ziet als je in een spiegel kijkt of wat je werd verteld en die je zelf geloofde te zijn. Het is een nieuwe tijd, een tijd van ontwaking en een tijd om je te verheugen in de realisatie dat je in werkelijkheid een bent met de Schepper en dus met alles dat de Schepper is.


Benjamin Fulford - 26 juni 2017: Speciaal verslag. "De muis die brulde of hoe de mensen van Bougainville de Rothschilds versloegen".

Benjamin Fulford - 26 juni 2017: Speciaal verslag.
"De muis die brulde of hoe de mensen van Bougainville de Rothschilds versloegen".

(Benjamin Fulford) Het eiland Bougainville in de Stille Zuidzee is het toneel geweest van een epische decennia-lange strijd dat erin resulteerde dat de lokale bevolking, die slechts gewapend waren met bijlen en bogen, troepen hebben die gewapend waren met de nieuwste wereldklasse wapens. De strijd speelde de inboorlingen uit om hun voorouders te beschermen tegen een multinationale Rothschild-mulitnational gevecht om de grootste goudafzettingen ter wereld te stelen in de Panguna-mijn. Als gevolg van hun overwinning werden de Nasioi-mensen van Central Bougainville de eerste inheemse volkeren in de wereld die een wereldwijde multinationale mijnbouw dwongen om een van zijn rijkste ondernemingen op te geven.


Dit is niet alleen een lokale kwestie omdat er zo veel goud op dat eiland bestaat dat het de toekomst van het wereldwijde financiële systeem kan beïnvloeden. De internationale bankiers zeggen dat er slechts een paar tientallen miljarden dollars goud en koper zijn, maar als we de fractionele reservemethoden gebruiken die door de Federal Reserve Board werden gebruikt in 2008 om de waarde van goud te bepalen (700 ton goud werd omgezet in 750.000 ton waarde van goud gesteunde obligaties), dan is het honderden triljoenen dollars waard.

Montague Keen, 2 5 juni 2017

Montague Keen,
25 juni 2017

De slavernij van de mensheid komt ten einde. Het heeft tijd en grote inspanning gekost om aan beide kanten van het leven de juiste mensen in stelling te brengen en het hen mogelijk te maken als een eenheid samen te werken. We zijn er toch in geslaagd en blijken succesvol te zijn in het verwijderen van de controle die de mensheid onder slavernij heeft gebracht. De controlesystemen werden op primaire locaties geplaatst. We hadden speciale energiecodes nodig om deze te verwijderen. Ons succes van 15 Juni j.l. was een wonder op zich. Dit werd snel gevolgd door ons werk van de 24e Juni dat drie dagen in beslag nam om jullie DNA volledig te activeren. 

De mensheid wordt met één stap tegelijk bevrijd. Dit is een uiterst belangrijke operatie die niet kan worden versneld. Het succes ervan ligt vast. Het staat al vele jaren lang gepland maar het kon niet worden versneld. De timing diende precies goed te zijn. Toen Veronica 3 jaar geleden ‘the Lia Fail’ van Tara en het slot ontgrendelde, heeft zij het proces van ontwaken in gang gezet. Alle blokkades moesten worden opgespoord en verwijderd. Ze bevonden zich overal op jullie wereld. De locaties waar kennis voor jullie verborgen lag, dienden eveneens te worden gevonden en de kennis voor de mensheid vrijgemaakt. Ik heb Veronica gevraagd om van al dit werk een rapport bij te houden zodat volledig begrip wordt gekregen van wat de mensheid is aangedaan om haar te ketenen. Dit is geschiedenis in de maak.De Raad: Nadert de Dageraad / Ron Head / 25 juni 2017

De Raad:
 Nadert de Dageraad
Ron Head / 25 juni 2017

Jullie is vele malen verteld, in vele talen, dat de wereld rondom jullie heen een spiegel is. En meestal is dit door jullie opgevat in de betekenis van jullie persoonlijke wezen. En meestal is dit zo geweest omdat jullie op een zoektocht zijn geweest om jezelf te verbeteren, in de veronderstelling dat jullie op de een of andere manier niet goed genoeg waren.

Maar de wereld rondom jullie heen is niet zo maar iets dat jullie, als individu, hebben geconstrueerd, is het niet? Of wel? Laten we zeggen dat een wereld waar niet ieder levend persoon aan heeft bijgedragen, bewust of onbewust, in zijn mate en vorm, niet bestaat.

Sommige zaken hebben jullie in het leven geroepen, andere hebben jullie toegestaan. Maar met alles in jullie wereld hebben jullie op de een of andere manier mee ingestemd. Jullie zijn, zoals dat gezegd wordt, medescheppers. Jullie laten tot uitdrukking komen. Jullie kunnen niet niet-manifesteren. En omdat iedereen dit doet, komt een wereld tot vorm.

Welnu, zoals we dat eerder gevraagd hebben, wat is er aan de hand in de wereld? Wat is al die gekte?

Jullie zijn je er van bewust, de meesten van jullie, dat niets hiervan nieuw is. Het is de blootlegging in jullie blikveld van zaken die verborgen zijn gehouden, de schone schijn over gelegd, ontkend, over gelogen en geheim gehouden is. De dagen hiervan zijn, heel eerlijk gezegd, voorbij. En al de viezigheid in de leiding wordt er uit gespoeld, in de openbaarheid, om te worden gezien. En het is niet zo’n prettig gezicht.

Een Schrijven van de Schepper / 26 Juni 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
26 Juni 2017 / door Jennifer Farley,
Jouw Nu


Wat wil je vandaag ervaren?
Dat is aan jou ......... jij maak jouw Nu!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Dagtekst van Dinsdag 27 Juni 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 27 Juni 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Liefde is een bewustzijnstoestand -

"Om de liefde te kennen, liefde te voelen, liefde te ervaren en liefde te geven, moeten we eraan werken om ons verstand, ons hart en onze wil harmonieus te ontwikkelen.

De ware liefde is niet alleen een gevoel, de ware liefde is een bewustzijnstoestand, de hoogste die een mens kan bereiken. Het is het goddelijk bewustzijn in zijn volheid, en het is niet aan iedereen gegeven om dit te ervaren, het is zelfs zeer zeldzaam.


Wie door die liefde geraakt wordt, al is het maar voor een kort ogenblik, heeft het gevoel dat hij door de bliksem getroffen wordt. Hij ontvangt plotseling iets zo verheven en subliem, dat hij het nauwelijks kan verdragen. En het is deze liefde die hem daarna, gedurende zijn hele verdere leven, verlicht, verlevendigt en opwekt. Zelfs als we ook hier spreken van een blikseminslag, is er geen enkele overeenkomst tussen deze bewustzijnstoestand en wat men over het algemeen liefde noemt, wat meestal slechts een warboel van gevoelens is. Ware liefde raakt ons gehele wezen."

Heavenletter 1822: Een Klop op Jouw Deur /Geplaatst 27 juni 2017

Een Klop op Jouw Deur
Brief uit de Hemel
Geplaatst 27 juni 2017


God zei:

Wat kan de kwestie zijn als je een licht van Liefde bent in Gods Hemel? Dit is de Waarheid maar niet de Waarheid die jij ziet. Jij ziet waandenkbeelden en je raakt er in verankerd. Waandenkbeelden zijn een manier van leven geworden. Het is als het meegesleept worden in de mooie woorden van een pagina ondertussen de betekenis vergetend. Je schrijft mooie letters met grote krullen. Je raakt verloren in de krullen eerder dan dat je hun betekenis begrijpt.

Je verfraait de wereld. Liever, het is alsof je de verfraaiing van het universum teniet doet. En toch heb je geen succes. Wat je ook doet aan het oppervlak van het leven, het binnenste van het leven blijft zoals deze is.

Kun je je voorstellen dat een engel zijn weg kwijt is en niet wetend hoe verder te gaan? Kun je je een engel voorstellen die zo van zijn doel is afgeleid, dat hij niet meer weet wat dat doel is? Nou, die engel ben jij. Jij bent een verstrooide engel. Je bent vergeten waar je woont. Je bent je naam vergeten. Je blijft er naar op zoek in het telefoonboek. Je klopt op deuren en vindt jouw naam niet.

maandag 26 juni 2017

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap 25 juni 2017

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
25 juni 2017Lieve mensen, zo velen van jullie hebben het idee dat als je verandering wilt creëren, alles tegelijk moet gebeuren. Maar de realiteit is dat echte verandering een proces is van ontvouwing, een vermengen en samenkomen van veel verschillende elementen, velen van die die achter de schermen gebeuren ter voorbereiding van wanneer het allemaal op een tastbare manier bij elkaar komt.

Jullie kunnen deelnemen door kleine keuzes te maken die ondersteunen wat jullie dagelijks willen bereiken of ervaren. Die kleine keuzes kunnen zijn, in geloof en vertrouwen blijven, met behulp van creatieve visualisaties, overgave, het vragen van hulp van jullie gidsen en helpers, jullie zelf onderdompelen in de energie die je wenst te ervaren of andere acties die jullie stapsgewijs naar jullie doel brengen.

Het hoeft niet ingewikkeld te zijn, maar hoe consistenter jullie zijn, hoe groter het voordeel. Blijf in overgave, volledig aanwezig en gebruik jullie waardering als een terugkoppelingsinstrument, want het universum helpt jullie enorm en gaat door om jullie stroming te blijven sturen tot jullie volgende bevredigende co-creatie.

Aartsengel Gabriel

Vertaald wakkeremensen.blogspot.nl


Ashtar On The Road: Moeder Maria: Jullie zijn mijn Geliefde Kinderen, ......... / 13 juni 2017 /Susan Leland


Moeder Maria:
Jullie zijn mijn Geliefde Kinderen, Wij Zijn EEN op het Pad naar Huis!!!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
13 juni 2017 /Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, mijn zeer geliefde kinderen, want jullie zijn allemaal kinderen van Liefde. Jullie zijn allemaal kinderen van het Licht. Daardoor zijn wij Een in onze familie van Liefde. Ik kom om jullie ervan te verzekeren dat ik de Lichten zie die jullie zijn en ik groet jullie als Goddelijke dragers daarvan, Lichtbrengers en Lichtwerkers die hier zijn om mee te doen – niet alleen aan het brengen van jullie Liefde, ja, de antwoorden! HET ENIGE ANTWOORD IS ALTIJD LIEFDE!!! En jullie hebben dit goed geleerd. Ja, ik weet dat er tijden zijn geweest waarin het voor jullie zo duister leek dat jullie het Licht binnenin echt niet meer konden zien. Ik weet dat ik toen ook bij jullie was, wees ervan verzekerd dat jullie Vlammen nooit uit zouden en zullen gaan. Zij kunnen op bepaalde tijden verduisterd lijken te zijn geweest, maar zij zijn in jullie altijd helder geweest!

Zo is het gekomen dat jullie nu de Lichten zien Die Jullie Zijn! Voor velen van jullie is het meer dan een leven geleden dat jullie jezelf hebben leren kennen als wie jullie werkelijk zijn. Ik kan jullie alleen maar aanmoedigen om die Vlam in jullie harten, in jullie Goddelijke Zelven, op te porren naar nog meer Licht – helderder en helderder – want als jullie dit doen delen jullie dit met de wereld. WIJ DOEN MEE AAN HET ZEGENEN VAN DE WERELD MET DE PRACHT VAN WIE ELK VAN JULLIE IS!!!


Frequentie van de week: GAVE / 24 juni 2017 / Janosh

Frequentie van de week:
GAVE
24 juni 2017 / JanoshEen sprong vanaf de kant, een duik in het diepe – ondergedompeld in een wereld vol mysteries en geheimen. Het is jouw ziel die op verkenning is in een fysieke wereld, waarin het gevangen zit in een lichaam van kwetsbaarheid en beperking. Via deze weg heeft zij ervoor gekozen om iets te ervaren, alleen is het doel van de reis niet helder meer. Het is de vraag ‘Wie ben ik?’ waarmee je in het duister tast, al ben je niet onvoorbereid aan dit avontuur begonnen.

Je hebt jezelf voorzien van een unieke gave, een intuïtief voelen waarmee jij de weg naar jouw doel kunt vinden. Nu is het tijd om contact met die gave te maken. Angsten, blokkades, onzekerheden: dat je ze hebt is normaal, want elke reis kent gevaren. Laat je echter niet verleiden om je gedragspatronen steeds opnieuw te analyseren, maar accepteer dat ze er nu eenmaal zijn. Er komt vanzelf een moment dat je ze kunt loslaten, wanneer je weer wat verder op je pad bent gekomen. Je bent een reiziger zonder kaart, nieuwsgierig naar het onbekende en uitgerust met een kompas dat is afgestemd op jouw levensdoel.

De frequentie van Gave helpt je om contact te maken met jouw vermogen om het pad naar jouw dromen te herkennen.

Affirmatie: Ik ben de regisseur van mijn eigen leven.Op deze dag van je leven / 26 juni 2017 / Neal Donald Walsch

26 juni 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat het doel van een relatie misschien niet is wat je denkt.

Als je op zoek bent naar een relatie op basis van
hoe datgene eruit ziet dat je kunt krijgen, in plaats van wat je kunt geven,
ben je helemaal op de verkeerde voet begonnen,
en je zou op weg kunnen zijn naar een grote teleurstelling.

Het doel van alle relaties is het creëren van een heilige context
waarin je de volheid van wie je bent, kunt uitdrukken.
En wie je bent, is een ervaring die je eerder had
voordat je aan een relatie begon, niet omdat je dat deed.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Dagtekst van Maandag 26 Juni 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 26 Juni 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De goddelijke erfenis - de enige die ons kan vervullen


"Vat moed, in wat voor toestand je je ook bevindt, zelfs de meest ellendige, want een grote erfenis, een goddelijke erfenis, wacht op jou. Wanneer deze tot nu toe nog niet in je bezit is gekomen, komt dat doordat je nog niet meerderjarig bent. Het is niet mogelijk om het tijdstip te kennen, maar het is zeker dat je haar zult ontvangen als je meerderjarig bent. Dat zal misschien over twintig of dertig jaar zijn, misschien zelfs in een andere incarnatie... Je zult zeggen: 'Maar hoe zal men mij dan vinden? Ik woon wellicht in een ander land met een andere nationaliteit...' Je kunt veranderen wat je maar wil, de hemelse entiteiten zullen je altijd terugvinden. Denk dus iedere dag aan die goddelijke erfenis en die gedachte alleen al zal zeer heilzaam op je inwerken. 

Alles wat je ook maar aan de mensen kunt beloven, kan nooit de onmetelijkheid van hun verlangens vervullen. Een vrouw, een huis, een tuintje, een auto... wat stelt het voor? Zelfs als ze het hebben, voelen ze zich nog steeds onvoldaan. De onmetelijkheid, de oneindigheid, de eeuwigheid, dat is de ware erfenis, de enige die in staat is om het hart van de mens te vervullen."


Een Schrijven van de Schepper / 25 Juni 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
25 Juni 2017 / door Jennifer Farley,
” Zelfliefde Eerst ”


Raad eens?! Ik heb een verrassing voor jou; Je hoeft geen negatief gedrag te tolereren of te vergoelijken. Ja, het kan een positief ding zijn om te kijken naar het perspectief van de andere persoon, echter, moet je niet beginnen met schelden, mentale, emotionele of fysieke aanvallen.

Zoals altijd heb je een keuze. Je kunt ervoor kiezen om te blijven "pogen" om een persoon te veranderen, maar dat zal waarschijnlijk nooit gebeuren. Ook al is het van een geliefde, vriend of kennis; verandering begint van binnen en jij mag die katalysator nooit zijn. Hou eerst van jouzelf en de rest zal volgen.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 1821: Hij Die Binnenin Jou Verblijft / Geplaatst 26 juni 2017

Hij Die Binnenin Jou Verblijft
Brief uit de Hemel
Geplaatst 26 juni 2017


God zei:

Jij zou heel graag jouw lot willen weten. Jij zou graag willen weten waarvoor jij geboren bent. Ik vertel het jou op vele manieren elke dag. Jij werd geboren om belangrijk te zijn, en dat betekent om lief te hebben. Dit is waarvoor jij geboren bent.

Het enige wat jij hoeft te doen om belangrijk te zijn, is om jouw Belangrijkheid onthullen. Als jij niet jouw Belangrijkheid zelf kunt zien, onthul dan andermans Belangrijkheid voor hen. Misschien is dat jouw Belangrijkheid. Oh geliefden, laat het goed zijn om belangrijk te zijn.

Jij hebt zoveel mededogen met al degenen in verre landen die door het leven geteisterd lijken te worden. En toch om jou heen, misschien in jouw eigen huis, zijn er mensen die naar een klein glimpje van liefde verlangen. Er zijn verwilderde harten, die hunkeren naar een woord van liefde. Er zijn harten die schijnbaar van steen geworden zijn. Omdat hun behoefte aan liefde is bevroren, hebben vooral zij hebben een vriendelijk woord of blik van jou nodig.


zondag 25 juni 2017

Sananda: De Nieuwe Tijd Nadert / 23 June, 2017 by contramimi

Sananda:
 De Nieuwe Tijd Nadert
23 June, 2017 by contramimi
                                                
sanandaIk ben Sananda en ik kom vandaag de weg voorbereiden voor de Nieuwe Age die nadert – De Nieuwe Age is aan jullie voeten lieve kinderen op de Aarde. Het is aan jullie om je dromen vast te houden en om te zien dat ze worden gerealiseerd. Indien de droom voldoende sterk en levend is zal die zich in een paar tellen manifesteren. Het is in een knipoog die nu telt, terwijl de grote massa’s beginnen zich te bewegen en dan bedoel ik dat ze naar het licht gaan. Het Licht is een beweging net zoals jullie zijn. Nu is de grote beweging ten gunste van het Licht. Er zijn vele harten die beginnen zich te verzachten en zich te openen voor het licht.

Dat schijnt sterk op jullie Aarde vandaag en dat heeft op iedereen invloed. Er zijn er meer en meer die hun gezicht naar het licht keren en laten dat naar beneden schijnen in hun hart. Meer en meer zoeken naar de waarheid in de illusionaire wereld waarin ze leven. Om de waarheid te vinden moet men het licht in zijn hart vinden omdat het helder en zuiver schijnt. Daarin zul je ook je authentieke zelf vinden en de moed die je nodig hebt om verder te gaan.

Stop even kort een tijdje elke dag en je zult de rust en waarheid vinden die daar rusten. Het is tijd om dit naar buiten te brengen en ga dan door – omdat de Nieuwe Wereld wacht op jullie komst. De wind is van richting veranderd en alleen warme zachte winden blazen vandaag. Terwijl de sterke hoofdwind aan de kant is gegaan en die kan niet langer meer je werk blokkeren. Het is nu GAAN… het werkzame woord nu en jij bent het waar we allen op wachten. Het is heden jullie licht en jullie blijdschap die we willen horen weerklinken rond de Aarde. Het is jullie verlangen en jullie enthousiasme waarop we wachten.


Oth-channeling: Zet eens een andere bril op! / 17 juni 2017 / door Ellen Rauh

Oth-channeling:
Zet eens een andere bril op!
17 juni 2017 / door Ellen Rauh

Als jij het doel niet meer dient en het doel jou niet meer dient

Lieve dierbare allemaal.

Ervaar deze power-energie. Want het is een turbo power energie. Elk van jullie hier aanwezig heeft behoefte – meer dan behoefte – aan deze krachtige energie. Energie om vol te houden. Energie om dapper te zijn. Energie om voor je doel te blijven gaan.

Voor velen van jullie zal het doel anders zijn dan je zelf bedacht had. Het doel wat je bedenkt, komt uit het oude denken. Daarmee ben je heel je leven comfortabel de strijd aangegaan. Maar helaas, die fase is bijna voorbij. Het doel dient jou niet meer en jij dient het doel niet meer, omdat voor velen het doel het resultaat is van oude denkpatronen.

Maar er komt een nieuwe tijd. De nieuwe tijd is er al in vele lagen aanwezig. Maar de nieuwe tijd zal pas echt volledig helder zichtbaar zijn, als die zich gemanifesteerd heeft in dertien lagen van bewustzijn. Bij elke laag hoort een categorie mensen die zich daarbij thuis voelt, die daar een nieuw doel vindt, een nieuwe passie vindt. Dus als jij voor jezelf denkt dat je toevallig bij de achtste laag hoort, dan wil dat niet zeggen dat jij bij de tweede laag hoort. Als je bij de achtste laag hoort, wil dat alleen maar zeggen dat jij hoger in de hiërarchie staat en niet voor jezelf maar ten dienste van al de lagen onder jou en dat jij ten dienste staat van de lagen boven jou om door te geven, door te geven wat je zelf niet begrijpt.


De Raad: De Uitnodiging / 22 juni 2017 / Ronald Head.

De Raad:
De Uitnodiging
22 juni 2017 / Ronald Head.

Hebben jullie overwogen om jullie ZELF uit te nodigen op het feest? Hoe denken jullie dat het er uit zou zien wanneer hij of zij dit leven zou leven als jullie? Wat als, in plaats van jullie hier te hebben als een soort van geheugen uitdagend verkenningsschip, je hogere ZELF door jullie ogen zou kijken en alles wat jullie zagen creëerde? Wat als jullie in dit proces niets zouden verliezen en in plaats daarvan alles zouden verwerven waar je ziel in iedere levenscyclus echt naar heeft verlangd?

Begrijpen jullie echt dat er een immens deel van jullie wezen nu niet hier is, dat in werkelijkheid niet van jullie is afgescheiden en dat verrijkt is met alle ervaringen die jullie opdoen?

Wat jullie op dit moment doen – hoe zouden jullie het doen wanneer jullie hij of zij waren? Hoe zouden jullie je voelen? Wat zouden jullie zien? Hoe zouden de dingen die jullie om je heen waarnemen je toeschijnen wanneer jullie deze in hun ware aard zouden kunnen zien? Wanneer jullie jezelf zouden kennen als je goddelijke ZELF, hoe zouden jullie dan alle andere mensen in jullie leven bekijken?

Deze vragen zouden op dit moment als fantasie kunnen lijken. Maar wij willen dat jullie begrijpen dat, wanneer jullie het pad dat jullie ascensie noemen beklimmen, ze in jullie nabije toekomst niet zo fantasierijk blijken te zijn. Jullie zouden kunnen zeggen dat dit niet jullie werkelijkheid is. Maar wij zeggen jullie dat jullie werkelijkheid geen werkelijkheid is. En wanneer het kennen van de werkelijkheid in zijn onbegrensde waarheid jullie ervaring is, zal het van wat jullie je op dit moment kunnen voorstellen en vanuit jullie huidige perspectief, zeer verschillend zijn.