De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zaterdag 24 december 2016

SAUL: Jullie zijn allemaal geliefde kinderen van God / via John Smallman / 24 december 2016


SAUL:
Jullie zijn allemaal geliefde kinderen van God
via John Smallman /24 december 2016

"Jullie zijn allemaal geliefde kinderen van God, dus kom samen als familie in dit heilige Seizoen van Kerstmis".

Het kerst Seizoen is een tijd voor reflectie, vergeven, en je openstellen voor Liefde. In elk moment hebben jullie je eeuwige bestaan binnen het goddelijke gebied van Liefde dat jullie en de hele schepping in een enorm gebied van onvoorwaardelijke liefdevolle aanvaarding omhult. Zoals jullie al zo vaak is verteld zijn jullie Liefde, jullie zijn enkel het contact verloren met de waarheid van dit omdat jullie de spelletjes van afleiding en verstoring spelen waar de illusie op gedijt.

Doe een stap terug van de "buitenwereld", ga naar binnen naar jouw heilige plaats of altaar, waar de goddelijke vlam onophoudelijk brandt, die jouw terugroept naar de Bron en open je hart om de intensiteit van de liefde te voelen die jouw aanvaarding ervan verwacht. Het is jullie ware aard, en als jullie jezelf ervoor openstellen, omarmt het jullie, ondersteunt jullie, en machtigt jullie. Als jullie het toelaten in jullie harten zullen jullie angsten en zorgen weg vallen, en de energie, de levenskracht waarmee Het jullie begiftigd zal jullie wil en intentie versterken om volledig af te stemmen op de goddelijke Wil, dat in essentie onvoorwaardelijke Liefde is en aanvaarding van alle bewuste entiteiten zonder uitzondering.

Daarom is ieder van jullie eeuwig Geliefd door jullie goddelijke Bron, en dus heeft het geen zin wie dan ook te weigeren, af te wijzen of anderen te beoordelen. Maak in dit kerst seizoen een punt van het erkennen en aanvaarden van jouw ware aard en zodoende, alles wat niet is vergeven, oordelen, en negatieve beoordelingen van jezelf en van anderen, los te laten. Jullie zijn allemaal geliefde kinderen van God, dus kom samen als familie in dit heilige Seizoen van Kerstmis, en kom in vuur en vlam met het Licht van Liefde dat door je heen en uit je stroomt in de wereld, waardoor het genezing brengt aan allen, als jullie gewoon jullie harten toestaan zich te openen in reactie op de Liefde die jullie wordt aangeboden in elk moment van jullie bestaan.

Jullie incarneerde om de mensheid te helpen, al uw zusters en broeders in Christus te helpen, om te ontwaken uit de droom dat de illusie is waarin jullie alle lijken te worden verstrikt of tot slaaf gemaakt. Het is echt onwerkelijk, maar terwijl je het leven ervaren belichaamd als mens lijkt het heel echt te zijn. Het doel was om jullie toe te staan afscheiding te ervaren, maar nu dient dat doel jullie niet meer en zullen jullie ontwaken. Jullie taak is gewoon om lief te hebben en Liefde te zijn, om je ware zelf te tonen, ontdaan van maskers of vermommingen van welke aard ook, niet meer of minder dan dat.

Echter, vanwege jullie voortdurende droomtoestand ervaringen, hebben velen van jullie diep en pijnlijk geleden tijdens jullie huidige levens en vastgehouden aan bitterheid, wrok, en zelfs haat van de mensen die jullie pijn hebben gedaan. Die gevoelens, emoties en oordelen zijn endemisch over de planeet, en jullie, voordat jullie incarneerde, waren je er goed van bewust dat dit het geval was. Jullie kwamen om eerst jullie eigen problemen en onopgeloste angsten van die aard los te laten - alle vragen en problemen zijn het gevolg van angst - en hebben dat gedaan en in lijn met Liefde, om de rest van de mensheid te helpen hetzelfde te doen. Maar de meeste van jullie hebben jezelf veel dieper genesteld gevonden in de illusie dan je geloofde dat mogelijk was voor het incarneren, en zo te ontwaken en luisteren naar de uitdagende taak die jullie hebben gekozen voor jezelf, terwijl jullie onbelichaamd waren, blijkt veel moeilijker te zijn dan jullie voorzien hadden dat het zou zijn.

Desondanks is er een overvloed aan hulp voor jullie beschikbaar van hen in de spirituele rijken die over jullie waken en jullie ondersteunen in elk moment. Ze reageren direct als jullie hen oproepen, maar vanwege de dichtheid van jullie omgeving is het erg moeilijk voor jullie om ze te horen of zelfs bewust van hen te zijn. Zoals wij in de spirituele rijken jullie zo vaak hebben verteld, is het absoluut essentieel voor jullie eigen welzijn dat jullie tenminste eenmaal per dag naar binnen gaan om je te verbinden met de Bron. Als jullie dit niet doen zijn jullie geneigd om steeds dieper in de illusie getrokken te worden, waar, in plaats van interactie met jullie zusters en broeders als de wegwijzers en lichtdragers die jullie zijn, jullie samen met hen delen in hun gebrek aan bewustzijn van hun ware aard en worden als schijnbaar afgescheiden van de Bron zoals diegene waarvoor jullie gekomen zijn om te helpen, en misschien zelfs bezwijken aan een aantal van de fysieke of psychische ziekten die nu zo wijd verspreid over de mensheid.

Herinner jullie zelf er elke dag aan dat wat jullie ervaren als een mens, voor het grootste deel, onwerkelijk is. Diep in jullie hart weten jullie dit, maar die diepte is alleen toegankelijk als jullie dagelijks naar binnen naar jullie heiligdom gaan, waar de liefde weer helder vlamt wanneer jullie je harten openen en het door jullie heen laten stromen en uit je laten stromen naar de gehele mensheid. Wat jullie kwamen bieden is hard nodig, en alleen jullie kunnen het verstrekken. Met jullie liefdevolle hulp, dat is de energiefrequentie die jullie uitbreiden vanuit jullie harten in de wereld, de mensen met wie jullie omgaan voelen zich verheven en geïnspireerd, en zullen beginnen te bewegen in de richting van hun eigen natuurlijke staat van wakkere vreugde door gewoon in leven te zijn.

Aangezien wij waken over jullie en de voortdurende voortgang van jullie proces van ontwaken observeren zijn wij vervuld met vreugde, want het blijft versnellen als gevolg van de liefdevolle intenties die zo velen van jullie vasthouden, en steeds meer sluiten zich elke dag bij jullie aan als ook zij in de richting van de liefde en weg van angst worden geduwd.

Angst is onwerkelijk, maar jullie kunnen je hiervan alleen bewust worden door het los te laten en Liefde te omhelzen. Liefde en angst zijn onverenigbaar, en alleen Liefde is Echt. Open daarom de Liefde die in jullie is en geniet van het gevoel terwijl Het door je heen stroomt en jullie volkomen doordringt omdat het zich veel verder voorbij jullie uitstrekt als onderdeel van het goddelijke ontwaking proces voor de hele mensheid.

Jullie zijn hier om iedereen waarmee jullie omgaan lief te hebben op welke manier dan ook, en om hen in de richting van hun eigen individuele ontwaken te brengen, die goddelijk is verzekerd als jullie hen helpen dit in te zien en te erkennen. Het ontwaken is natuurlijk al gebeurd, jullie zijn je er alleen nog niet van bewust dat dit zo is. Als jullie bewustzijn deze opperste staat weet, zal jullie vreugde opnieuw van ongekende hoogte zijn.

Met heel veel liefde, Saul.

Bron: http://ronahead.com

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl