De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 21 december 2016

Op deze dag van je leven / 20 December 2016 / Neal Donald Walsch

20 December 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…... dat je deel uitmaakt van een Groter Geheel, en je bent
nooit, nooit alleen.

Het is verleidelijk, in moeilijke tijden, om je erg veel alleen te voelen,
alsof je deze reis in je eentje onderneemt,
zonder iemand aan je zijde, en niemand aan jouw kant.
Niets is verder van de waarheid.

Jij bent een aspect van Het Goddelijke.
God leeft in jou, door je heen.
"Ik ben met jullie alle dagen tot het einde der tijden"
zijn niet alleen mooie woorden.
Ze zijn waarheid.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl