Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

donderdag 22 december 2016

Licht en Kracht hebben we allemaal! Bang zijn voor je eigen Licht en Kracht / 21 dec 2016 / © Arend Zeevat

 Licht en Kracht hebben we allemaal!
Bang zijn voor je eigen Licht en Kracht
2016 © Arend Zeevat / deze versie WantToKnow.nl/be

‘Morning Sun’ – Edward Hopper (1952)
In ieder van ons is een onuitputtelijke bron van energie aanwezig, die alles met het schijnen en stralen van onze innerlijke zon – dus onze ziel – te maken heeft. Deze innerlijke zon is de levensessentie van onze ziel. Hij geeft ons levenskracht, onvoorwaardelijke liefdeskracht, scheppingkracht en bovenal een verlichtend bewustzijn van wie we zijn en wat het leven is. Het christelijke Kerstfeest, dat natuurlijk een gemetamorfoseerde kopie is van het oude zogenaamde Midwinterfeest, is in essentie gerelateerd aan de loop van de zon.

De zon lijkt zich door het jaar heen ten opzichte van de aarde te bewegen in een gang over de evenaar van zuid naar noord en noord naar zuid. Voor de astronomisch technische details van dit gegeven verwijs ik graag naar een stuk eigen onderzoek. Waar het mij in dit artikel om gaat, is het aan de hand van fenomenen in de natuur duidelijk willen maken, wat in relatie tot die uiterlijke natuur, er innerlijk in ons (mee)beweegt.

Arend Zeevat
Want, of wij ons er nu wel of niet bewust van zijn, we maken nog steeds een onverbrekelijk deel uit van die natuur en de in haar werkzame krachten. De hierna beschreven psychisch/emotionele processen, heb ik alleen kunnen verwoorden door ze voor een  groot deel in mijzelf te hebben ervaren. Een complicerende factor bij het ervaren van die natuurkrachten in ons is, dat wij hiervoor, door onze opvoeding en individualiteit onderdrukkende maatschappelijke conditionering, bang voor zijn gemaakt..

Bang voor de in ons gehuisveste krachtige Lichtwerking, die wij als kinderen van de Schepper in onze ziel met ons meedragen. Vanaf onze vroege jeugd is ons geleerd om datgene wat wij aan waarheids- en daaruit voortkomende wilsimpulsen in ons meedragen, vooral niet serieus moeten nemen. Daardoor heeft er gaandeweg een in kracht toenemende innerlijke zonsverduistering plaatsgevonden, die ons het innerlijk scheppend licht gedurende de rest van ons leven heeft doen vergeten.