Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zondag 25 december 2016

Dagtekst van Zondag 25 December 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 25 December 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

Kerstmis - de symboliek van de os en de ezel


"Ieder jaar, op 25 december, viert het christendom de geboorte van Jezus en in iedere kerk heeft men een kribbe neergezet. Het kind ligt op het stro, Maria en Jozef waken erover, evenals een os en een ezel. De os en de ezel worden nooit vergeten! Maar deze twee dieren zijn symbolen die het interpreteren waard zijn; ze komen overeen met processen die zich in de mens zelf afspelen. De stal stelt het fysieke lichaam voor. De os staat voor de seksuele kracht. Terwijl de ezel degene voorstelt, die men de oude Adam noemt: egocentrisch, koppig, eigenwijs, maar een goede dienaar.

Wanneer de mens besluit eraan te werken om Christus in zichzelf geboren te laten worden, komt hij allereerst in botsing met de krachten van zijn lagere natuur en zijn seksualiteit. Hij moet ze beheersen om ze in dienst te stellen van het goddelijk Kind. Daarom wordt er gezegd dat in de stal de os en de ezel het kind Jezus verwarmden met hun adem... Derhalve, als de mens erin slaagt om zijn instincten te transformeren, gesymboliseerd door de os en de ezel, komen ze het pasgeboren kind verwarmen en dienen. Allen die erin geslaagd zijn om de Christus in zich geboren te laten worden, zullen onderhouden worden door hun lagere natuur en hun seksualiteit, want dit zijn buitengewoon zegenrijke krachten, op voorwaarde dat je ze aan het werk weet te zetten. "


Omraam Mikhael Aivanhov